دل نوشته های من _ ستایش : پرواز در خیال

پرواز در خیال… دلم میخواهد بنویسی . برای من ..‌ از تو…از من ..تنها برای من.. بنویس تا تمام وجودم را هیجان خواندن فرا گیرد ..‌ بنویس حرفهایت آشناست.. میخوانمت…. میبینمت دستهایت از هیجان میلرزند.. میشنوم نجوای زیر لبت را… …

توضیحات بیشتر »

سروده ای از خواجوی کرمانی : شعاع چشمهٔ مهر از فروغ رخسارست

شعاع چشمهٔ مهر از فروغ رخسارست شراب نوشگوار از لب شکر بارست کمند عنبری از چنین زلف دلبندست فروغ مشتری از عکس روی دلدارست نوای نغمه مرغ از سرود رود زنست شمیم باغ بهشت از نسیم گلزارست چه منزلست مگر …

توضیحات بیشتر »

Women and Opioid Addiction

Women and Opioid Addiction University Professor Nabila El-Bassel explains how gender plays a role in the opioid crisis By Caroline Harting This spring, University Professor Nabila El-Bassel helped secure an $86 million grant for Columbia’s School of Social Work from …

توضیحات بیشتر »