خانه / Horoscope - Astrology / زن متولداسفند ماه چگونه زنی است ؟ طالع بینی زنان متولد اسفند ماه

زن متولداسفند ماه چگونه زنی است ؟ طالع بینی زنان متولد اسفند ماه

pisces-tarot-horoscope

 

زن متولد اسفند‬
‫جذابیت جز ء وجود دختری است که در ماه اسفند متولد شده است و پی بردن به آن هم نیازی به خواندن کتب و‬ مقالات ستاره شناسی ندارد. به موازات این جذابیت نقاط ضعفی نیز در وی وجود دارد، اما آنچه که در بدو امر‬ نظر شما را به سوی خود جلب خواهد کرد، ظرافت و حالت زنانه غیر انکار اوست.زن متولد اسفند ظرف عسلی‬ است که قدری فلفل به داخل آن ریخته شده است. برای زن متولد اسفند این امکان بیش از پیش فراهم شده است تا‬ در زیر ظاهر بسیار جذاب خود گزندگی تندتری از فلفل پیدا کند.از سوی دیگر به جرات می توان ادعا کرد که زن‬ متولد اسفند، به عنوان یک زن، از بسیاری جهات بینظیر است. او نه تنها کسی نیست که بخواهد بر مرد زندگی‬ خود حکومت داشته باشد و چنین آرزویی حتی در اعماق قلب وی نیز وجود ندارد بلکه حاضر است با بردباری‬ بینظیری تمام خود خواهی های یک مرد را تحمل کند فقط به این شرط که به طور کامل مورد حمایت او قرار‬ بگیرد. دختر متولد اسفند از سنین میانسالی به بعد با تمام وجود خویش خواهان آن میگردد که سر ظریف خویش‬ را روی شانه های پهن و قدرتمند مردی قرار بدهد و در پناه وی احساس کند که مورد حمایت قرار میگیرد و‬ موانع و مشکلاتی که بر سر راه وی قرار میگیرند، یکی پس از دیگری به وسیله مرد محبوب خود از میان برداشته میشود.برای زن متولد اسفند مرد اعم از اینکه برادر باشد یا پدر، دوست باشد و یا شوهر، موجودی‬ است که میتواند وسط حیاط منزل بایستد و در حالی که یک دست خود را به کمر زده است، با دست دیگر جلوی‬ سنگ آسمانی عظیمی را که از کهکشان ها به سوی او پرتاب شده است. بگیرد. شما یک چنین نظریه ای را با‬ بردباری عجیب او در تحمل غرور خاص مردان مخلوط کنید و مقداری هم گرمی و ذوق و شوق به آن اضافه کنید‬ و آنوقت پی خواهید برد که چرا دختری که در ماه دوازدهم سال به دنیا آمده است، این چنین مورد توجه‬ مردهاست. محل زندگی ماهی دریاست و دریا مرکز نرمش و رمز و اسرار و زیبایی هاست و مرد شیفته این‬ زیبایی و رمز و اسرار وجود زن است.زن متولد اسفند در بهار مانند پرندگان سرشار از عشق و هیجان است. در‬ تابستان لباس کوتاه را فراموش نمیکند و در پلاژها در کنار دریا جذاب ترین لباس زیر را به تن دارد. در پاییز با‬ اشتیاق تمام در کنار شما به تماشای مسابقه فوتبال که ممکن است هیچ چیز از آن نداند می نشیند و در حالی که‬ دست خود را برای گرم کردن به داخل جیب کت شما کرده است. مرتبا راجع به جریان بازی از شما سئوالاتی می‬کند. و زمستان بسان یک دختر شاد و جذاب لباس اسپورت میپوشد و به این ترتیب در یکایک دقایق زندگی‬ لحظه ای با ظرافت ها و جذابیت های زنانه فاصله پیدا نمیکند. بی جهت نیست که گفته اند زن متولد اسفند کندو‬ است و مردها هم زنبور عسل این کندو هستند.ناراحت ترین مرد در جوار زن متولد اسفند احساس آرامش می‬کنند. او آبی است که بر روی آتش ریخته میشود. پس از چند دقیقه گفت و گو مرد آشکارا درک میکند که به‬ علت اشتباهات خود مورد سرزنش او قرار نمیگیرد و مشکلاتی را که با آن ها مواجه میباشد، ناجیز و غیر‬ قابل بحث میشمارد، از آن گذشته زن متولد اسفند همیشه ایمان راسخ دارد که شکست های مرد زندگی او به علت‬ ندانم کاری های دیگران است. او هرگز شوهر خود را مجبور نمیکند که قدم های سریعتری در زندگی بردارد،‬ موقعیت اجتماعی این مرد، هر چه که باشد، برای او کافی و حتی بهترین است.پس از ازدواج ممکن است قدری‬
‫به جان شما نق بزند، این نق زدن ها گاهی حالت گوشه و کنایه هم پیدا می کند، در حالی که شما هرگز نمی توانید‬ از خود عکس العملی نشان بدهید زیرا جذابیت زن متولد اسفند حربه ای نیست که مرد بتواند در مقابل آن مقاومت‬ کند، به علاوه فرض کنیم  آن هم بر فرض محال که از کوره در رفتید و اوقات تلخی به راه انداختید، خیال می‬کنید چه خواهد شد؟ با نرمش خاص خود را در زیر چتر حمایت شما قرار خواهد داد و لحظه ای با کمال تعجب‬ مشاهده خواهید کرد که حریف با شما در یک جبهه قرار گرفته است و شما بر علیه موجودی که دیگر وجود‬ خارجی ندارد و نمی دانید کیست و کجاست، دارید میجنگید.طبیعی است با برخوداری از یک چنین ظرافت های زنانه ای و با توجه به ضعفی که مردها در مقابل آن دارند، زن متولد اسفند به راحتی میتواند نقاط ضعف و‬ معایب خویش را ازچشم مرد زندگی خود بپوشاند. صورت فلکی برج حوت دو عدد ماهی است که در دو جهت‬ مخالف در حال شنا کردن هستند، این دو ماهی را همیشه درست شکل هم می کشند. چه اشتباه بزرگی! به‬ ستاره های تشکیل دهنده این برج در آسمان نگاه کنید و به رای العین ببینید که به هیچ وجه دارای تقارن نیستند.‬ یکی از این دو ماهی سمبل زیبایی و لطافت و آن دیگری سمبل نرمش و ظرافت است که در دو جهت مختلف در‬ حال شما می باشند و به این ترتیب برای او همیشه این امکان وجود دارد که بتواند با یک مانور سریع و ظریف‬ خود را از مخمصه نجات بدهد، در حالی که این امکان برای زنان متولد ماههای دیگر اصلا وحود ندارد.او خیلی‬ بیش از زن های دیگر حساس است و اگر رفتار شما بیش از حد تند و خشن باشد، نظام دلپذیری را که طبیعت در‬ نهاد وی به ودیعه گذاشته است، به هم خواهد زد و آن وقت تبدیل به موجودی بی هدف و عاطل و باطلی میگردد‬ که دیگر نخواهید دانست با او چه باید بکنید. زن متولد اسفند جواهری است که خیلی چیزها ممکن است او را‬ ضایع بکند. مادران و پدران هم باید مراقب این حساسیت باشند، و اگر دختری دارند که در دوازدهمین ماه سال‬ متولد شده است،نباید کاری کنند که ماهی های صورت فلکی او از هم جدا شوند و در غیر این صورت او به‬ زودی تبدیل به موجود تنها و سرگشته ای خواهد شد که بدون هیچ نوع هدف و منظوری در اقیانوس بزرگ زندگی‬ به شنا خواهد پرداخت و لحظه ای از جستجوی  آن نیمه دیگر صورت فلکی خود که از وی جدا شده است، باز‬ نخواهد ایستاد.خوشبختانه بسیاری از دختران متولد اسفند دارای نیروی فکری لازم برای جلوگیری از جدا شدن‬ ماهی های صورت فلکی خود از یکدیگر هستند و برای این کار حداکثر بهره برداری ممکن را از ظرافت های‬ زنانه خویش به عمل میآورند.در دو جهت قرار داشتن ماهی های صورت فلکی برج حوت موجب پیدایش‬ خصوصیات ذاتی دیگری نیز در زنان متولد این ماه میگردد و آن این است که شما در نظر اول هرگز نمیتوانید‬ متوجه هدفی که این زن در پی آن است، بشوید. او لحظه ای به این سو میلغزد و لحظه ای بعد ظریفانه در جهت‬ عکس آن به حرکت در میاید، برای صید او تنها راه این است که بدانید محل سکونت او کدام یک از ده تا‬ رودخانه ای است که به دریا میریزد .صیادان خوب میدانند که هر ماهی رودخانه ای برای خودش دارد. قبل از‬ هر چیز این را باید بدانید که او بسیار باریک بین و دقیق است، شاید لازم باشد که لغت ناقلا را نیز به باریک بینی‬ اضافه کنم زیرا بسیاری از کسانی که به دام دختران متولد اسفند افتاده اند، اصلا نمیتوانند بگویند چطور این‬ واقعه رخ داده است. هیچ بعید نیست که شما در این لحظه زن متولد اسفندی را میشناسید که هر بار به دیدن او‬ میروید با لبخندی به مراتب دلنشین تر از آنچه که انتظار آنرا دارید، از شما استقبال میکند و این فکر در سر‬ شما وجود دارد که روزی نام خانوادگی خود را شامل حال او نیز بکنید. شما خیال میکنید که او اصلا زیرک‬ نیست، اما به احتمال خیلی زیاد اشتباه میکنید.آمار نشان میدهد که بیش از دختران دیگر موفق به پیدا کردن شوهر برای‬ خود میشوند و یا در بین زنانی که به علتی از همسران خود جدا شده اند و بعد هم تنها مانده اند، اقلیت مطلق با‬ کسانی است که در این ماه متولد شده اند. اما خوب شما ممکن است اسم دیگری روی آن بگذرید، مثلا می گویید،‬ شرم و جذابیت و هوش زنانه موجب میشود که ماهی ها عوض شکار شدن صیادان را به دام اندازند.این زن‬ سخت رؤیایی است، و با وجود آنکه ظاهرا کوچکترین اطلاعی از اصول تنظیم بودجه ندارد، خیلی خوب لباس‬ میپوشد، میهمانی میدهد، کرایه خانه و اقساط لوازم قسطی را سر موعد میپردازد، هدایای تولد شوهر و بچه‬
‫های خود را فراموش نمیکند وخلاصه آخر کار که نگاه میکنید، میبینید که با پولی که برای خرج منزل در‬ اختیار وی گذاشته شده است، همه کارها را انجام داده است، در حالی که شما حتی تصور آن را هم نمی کرده اید.‬ روابطی که این زن با دیگران برقرار می کند، بدون شک در نوع خود منحصر به فرد است. از زن همسایه گرفته‬ تا رفتگری که ظرف زباله را میبرد، بقال سر کوچه، نفتی، بچه های محل، قصاب، روزنامه ای، و حتی‬ صاحبخانه که هر ماه برای گرفتن کرایه مراجعه میکند،با او سلام و علیک بسیار دوستانه ای دارند. او عملا‬
‫موجودی است که هیچکس خود را دشمن وی نمیداند.سیاره این زن نپتون و مرکب او باد صبا است، و دختر‬ متولد اسفند سوار بر این مرکب هر لحظه به سویی رکاب کش است. او به گونه ای تعجب آور احساساتی است و‬ وقتی قلبش شکسته میشود، مثل سیل اشک میریزد و چنان نگاه مظلوم و سرزنش آمیزی به شما میاندازد که‬ گویی خرگوشی را به هنگام شیر دادن به بچه هایش کشته اید. دختر متولد اسفند گاهی اوقات دستخوش این توهم‬ میگردد که در این دنیای پر آشوب فاقد هر نوع وسیله دفاعی و حفظ بقا میباشد، در اثر یک چنین توهمی‬ ناامیدی سراسر وجود وی را در بر میگیرد و وظیفه شما خواهد بود که به وی بفهمانید ذکاوت خارق العاده ای‬ که طبیعت به وی داده است و نیروی عجیبی که در جلب نظر دیگران دارد، حربه های قاطعی میباشند که در‬ دسترس او هستند و میتواند با اتکاء به آنها گلیم خود را به مراتب راحت تر از دیگران از آب بیرون بکشد.‬
‫مشکل ترین درسی که این دختر باید در زندگی فرا بگیرد، فائق آمدن بر دودلی ها و خجول بودن است. اگر ترس‬ به اعماق وجود او رخنه کند، تمام روابط او را با دنیای خارج قطع میسازد و آن وقت این خطر وی را تهدید می‬کند که تمام عمر تنها بماند .همیشه از آن هراسناک است که مورد تعدی و تجاوز دیگران قرار بگیرد و این خود‬ میتواند سخت موجب ناراحتی اش بشود .اینجا و آنجا، دختر متولد اسفند طبیعت آسیب پذیر خویش را زیر‬
‫سرپوش یک شخصیت متکی به خود پنهان میسازد و این میرساند که سخت از بی پناهی در این دنیا هراسناک‬ است و پیوسته از آن بیم دارد که اگر اسرار قلب رئوف خود را‬
‫صادقانه جلوی کسی بازگو کند، مانند گرگ آنرا هم بدرد، و شاید به همین دلیل هم باشد که بسیاری از زنان‬ شاعر متولد این ماه سرایندگان اشعاری هستند که دقیق ترین نکات عشقی در آن ها بیان شده است. برای ایشان تنها‬ کسانی که میتوانند مکنونات قلبی خود را بدون ترس و واهمه باز کنند، قلم و کاغذ است. حتی شجاع ترین‬ دختران متولد اسفند نیز در دوستی با جنس مخالف از یک دودلی و ترس عظیم رنج میبرند. این یک قدم به جلو‬ آمدن ها یک قدم به عقب رفتن ها به کلی موجب سردرگمی و گیجی پسران اطراف او نیز میگردد و روابط آنها‬ بیش از پیش مغشوش میشود.زن متولد اسفند از صمیم قلب به کودکان خود عشق میورزد اما هرگز به ایشان اجازه نمیدهد به گوشه خاص شما قدم بگذارند. بخش بزرگی از قلب او از آن شما است و هیچ کس را یارای‬ دخول به آن نیست. او فرقی بین بچه های خود نمیگذارد اما به آنکه قدری زشت تر، ظعیف تر و شکننده تر‬ است، اندکی بیشتر میرسد. مادر متولد اسفند بدون شک بهترین مادر دنیا است، چون هیچ موجودی به اندازه او‬ علت خجالت های پسر کوچولو و درد عظیم عشق های زودگذر دخترنوجوان خود را درک نمیکند. او حاضر‬ است همه چیز زندگی خویش را فدای کودکان خود کند و مخصوصا سعی بر آن دارد که مانع محرومیت کشیدن‬ ایشان از چیزهایی بشود که خود در دوران کودکی از آنها محروم بوده است .گذشت و چشم پوشی او ممکن است‬
‫قدری بیش از حد لزوم باشد. انضباط را به سختی میتواند مرئی بدارد و این نقطه ضغفی است که گاهی اوقات‬ تا حد بی توجهی پیش میرود و موجب بدبار آوردن کودکان میگردد. طبیعی است که در یک چنین مواردی این‬ وظیفه پدر است که نظم شدیدتری نسبت به کودکان خود به موقع اجرا بگذارد. زن متولد اسفند ترجیح میدهد که‬ شما نان آور خانواده باشید و او زن خانه باقی بماند. به کار شما کاری نخواهد داشت و به وی مربوط نیست که از‬ کجا پول در می آورید، و اگر از نظر مالی با مشکلی مواجه شدید، فقط وقتی به کمک شما خواهد آمد که واقعا به‬ بن بست رسیده باشید. سر به هوایی او در خرج و دخل منزل را چندان جدی نگیرید زیرا همانطور که گفته شد. تا‬ آخر ماه کسری نخواهد آورد.شاید باور نکنید، اما او پیوسته از نیروی عجیبی الهام میگیرد. سیاره نپتون لحظه‬ ای چشم از او بر نمیدارد و هر وقت لازم باشد، با قدرت وارد عمل میگردد و راه و چاه را به وی نشان می‬دهد. هرگز روز تولد او، سالگرد ازدواج و یا محلی را که از وی خواستگاری کرده اید، فراموش نکنید، زیرا او‬ خیلی بیش از هم جنسان خود زن است و احساساتی و پایبند به خصوصیات خاص خود میباشد.‬

Zodiac

Telegram Channel

درباره ی Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.