خانه / Various / Propolis (bee glue) – Прополисът , пчелният клей

Propolis (bee glue) – Прополисът , пчелният клей

Propolis -4 Propolis - 2 api_propolis propolis-tincture

Прополисът (пчелният клей)

Прополисът (пчелният клей) е смолисто вещество с блестящ, тъмножълт до кафяво-зеленикав отенък.Изваденият от кошера пчелен клей е лек и лепкав, но при стайна температура се втвърдява. При охлаждане под 15 градуса става крехък и се рони, лесно се стрива и превръща в прахообразна маса. Това му свойство се използва при приготвянето на спиртен разтвор на прополис (клеева тинктура).

Произход на прополиса

В древността, прополисът се използвал в редица цивилизации – египетската, гръцката и римската. На латински „Прополис“ се състои от две думи : ” Pro ” = преди, в предната част – и ” Полис ” = град, което описва именно предназначението му – да защити околната среда. Египетските лекари използвали прополис като мощен анти-бактериален продукт, докато римските лекари, го използвали по време на войните за намаляване на болката, за по-бързо зарастване на раните, както и за тяхното почистване. В по-близко минало, руските лекари извършвали хирургични операции, като го използвали за локална упойка.

Състав на пчелния клей (прополис)

Пчелният клей има сложен химичен състав определящ антибактериалните, антимикотичните, антивирусните, лъчезащитните, противораковите и противотуморните му действия. Прополисът има специфична миризма и горчиво-лютив вкус.Той е по-тежък от водата и това свойство се използва за механично пречистването му. Прополисът съдържа от 48 до 79 процента смоли и клеести вещества, от 5 до 14 процента етерични масла, от 12 до 30 процента пчелен восък, от 5 до 10 процента дъбилни вещества и от 5 до 15 процента механични примеси. Първо качество пчелен клей би трябвало да съдържа под 20 процента восък, 50 процента биологично активни вещества и под 5 процента примеси. Богат е на флавоноиди (известни като биофлавоноиди или витамин Р), благодарение на които дължи антимиркобния ефект. Прополисът е отличен природен антибиотик и стимулатор за имунната система. За разлика от синтетичните антибиотици които носят със себе си странични ефекти – пчелният клей, известен още като природен пеницилин, няма такива странични ефекти. Прополисът успява също така да се бори с бактериални щамове, които са станали резистентни към синтетичните антибиотици. Пчелният клей съдържа деветнадесет съединения с различна химична структура. Тези съединения включват редица вещества, които принадлежат към семейство флавоноиди. Според изследователите в медицината, пчелният клей е богат на:
• Витамин А (каротин)
• Витамин В1
• Витамин B2
• Витамин B3
• биотин
• масив на биофлавоноиди
• албумин
• калций
• магнезий
• желязо
• цинк
• силициев диоксид
• калий
• фосфор
• манган
• кобалт
• мед
Прополисът съдържа 500 пъти повече биофлавоноиди (витамин Р), отколкото в портокалите. С изключение на витамин К, пчелният клей има всички известни витамини. От четиринадесетте минерали, нужни на човешкия организъм, прополисът съдържа всички тях, с изключение на сярата. Подобно на пчелно млечице и пчелен прашец, пчелният клей също така съдържа редица неизвестни съединения, които работят заедно в синхрон, за да се създаде перфектно балансирано, хранително вещество. Прополисът съдържа също така 16 вида аминокиселини.
Приложение на пчелния клей
Пчелният клей има широко лечебно приложение :
• антибактериално
• антивирусно
• антибиотично
• противогъбично
• противовъзпалително
• антиоксидантно
• При гастрит : 30-процентов спиртен разтвор от прополис (клеева тинктура)се приема 3 пъти дневно по 20 капки разтворени във вода. Лечението продължава четири седмици.
• При стомашна язва : 20-процентов воден разтвор от пчелен клей се приема по една супена лъжица преди ядене. Или по 20-40 капки от 20-процентов спиртен екстракт от прополис се приемат 3 пъти дневно преди храна, разтворени във вода или прясно мляко.
• При грип, настинка, кашлица, ангина или лимфни възпаления: 30-процентов екстракт от прополис (клеева тинктура) се приема 3 пъти дневно по 20 капки, разтворени във вода.
• При рани
• При респираторни заболявания
• При инфекции на дихателните пътища
• При изгаряния
• При алергии
Какво още лекува прополиса…
Прополисът съдържа конкретно съединение CAPE (Caffeic acid phenethyl ester). Според проучване на американския център за превенция срещу рака, това съединение ще притежава анти-митогенни и антиканцерогенни свойства и може значително да забави растежа на раковите клетки в простатата на мъжа.
Пчелният клей е имуностимулант
Освен CAPE (Caffeic acid phenethyl ester), клеят съдържа и флавоноидните съставки кверцетин и хесперидин. Те имат две действия.Първо, те инхибират клетъчния растеж и второ, те могат да увеличат присъствието на определени бели имунни клетки като Т-лимфоцити, увеличавайки производството на водороден пероксид, като едновременно не позволяват вредното производство на нитрит.(Than и др 2003 г.; Ansorge и др 2003)
Прополисът – ефективна алтернатива за лечение на брадавици
Както се съобщава в International Journal по дерматология и венерология през месец ноември 2009 г., учени открили, че прополисът показва силна активност срещу брадавици.Множество възможности за лечение на брадавици съществуват, но нито една терапия не се откроява като доказано ефективна. Прополисът и ехинацеята са сравнително безопасни имуномодулатори с антивирусни свойства.Целта на изследването е да се оцени ефикасността на пчелния клей и ехинацеята при лечение на различни видове брадавици.В продължение на 3 месеца, опити със 135 пациента с различни видове брадавици, получили орално или чрез плацебо метод прополис и ехинацея.
• При 73% от страдащите от общи брадавици (verruca vulgaris), взимали прополис е постигнат успешен резултат.
• При 75% от страдащите от плоски брадавици (verruca plantaris), взимали прополис е постигнат успешен резултат.
Тези резултати са били значително по-добри от тези с ехинацеята. Изследователите заключават, че прополисът е ефективен и безопасен за имуномодулираща терапия при равнинните и общи брадавици.
Клеева тинктура
(30-процентов разтвор на клей в спирт)
Приготвяне:
За получаването на 100 грама клеева тинктура са необходими 30 грама чист пчелен клей и 70 грама 95-градусов спирт.Прополисът се охлажда в хладилник или фризер в продължение на 12 часа, след което се натрошава или настъргва, при което прополисовите парченца се прибавят към спирта. Всичко това се поставя в тъмно шише в хладилника, като в продължение на една седмица всеки ден се разбърква до получаването на клеева тинктура.

Приложение:

Тинктурата може да бъде прилагана
• Вътрешно – 15-20 капки в чаша хладка вода, сутрин преди хранене се взимат профилактично. При грип, кашлица, ангина и лимфни възпаления – се препоръчва 3 пъти дневно по 20 капки, 20-30 минути преди хранене. При хрема по 5-10 капки в 10 мл вода се из¬ползват като капки за нос. Няколко пъти дневно по 3- 4 капки във всяка ноздра.
• Външно – клеевата тинктура показва изключителни ефекти при заболявания на устната кухина – херпеси, афти, гингивит, пародонтози, глосити, стоматити както и при заболявания на кожата – повърхностни наранявания, акне, пустули, рагади, херпес. Кожните заболявания, както и тези при устната кухина могат да бъдат обработвани чрез напоен в тинктура тампон. При заболявания в устната кухина се препоръчват гаргари с клеева тинктура във вода(съотношение 1 : 14 – 1мл. тинктура във 14 мл. вода).

*******************

Propolis (bee glue)

Propolis (bee glue) is a resinous substance with a brilliant yellow to brownish-greenish color.Taken out honeybee propolis is lightweight and sticky, but at room temperature hardens. When cooled below 15 degrees becomes brittle and crumbles easily grind turns into powder. These properties are used in the preparation of alcoholic solution of propolis (‘EERECL tincture).
Origin of propolis
In ancient times, propolis was used in many civilizations – Egyptian, Greek and Roman. Latin “Propolis” consists of two words: “Pro” = before, in front – and “polis” = city that describes precisely its purpose – to protect the environment. Egyptian doctors used propolis as a powerful anti-bacterial product, while Roman physicians used it during the war to reduce pain, faster healing of wounds and for cleaning. In the recent past, the Russian doctors performed surgery, it used for local anesthesia.
Composition of bee glue (propolis)
Propolis has a complex chemical composition determining antibacterial, antifungal, antiviral, radiation protection, anti-cancer and anti-tumor his actions. Propolis has a characteristic odor and bitter-spicy taste.It is heavier than water and this property is used for mechanical cleaning it. Propolis contains from 48 to 79% resin and Klee substances from 5 to 14% essential oils, from 12 to 30% beeswax, from 5 to 10% of tannins and from 5 to 15% of mechanical pulp. First quality propolis should contain less than 20% wax, 50% of biologically active substances and under 5% impurities. It is rich in flavonoids (known as bioflavonoids or vitamin P), thanks to which it owes antibacteria effect. Propolis is an excellent natural antibiotic and immune system stimulator. Unlike synthetic antibiotics, which carry side effects – propolis, also known as natural penicillin, no such side effects. Propolis succeeds also to combat bacterial strains which have become resistant to synthetic antibiotics. Propolis contains nineteen compounds of different chemical structure. These compounds include a number of substances belonging to the family of flavonoids. According to researchers in medicine, propolis is rich in:
• Vitamin A (carotene)
• Vitamin B1
• Vitamin B2
• Vitamin B3
• biotin
• array of bioflavonoids
• albumin
• calcium
• magnesium
• iron
• zinc
• Silica
• potassium
• phosphorus
• manganese
• cobalt
• copper
Propolis contains 500 times more bioflavonoids (vitamin P) than in oranges. With the exception of vitamin K, propolis has all known vitamins. Of the fourteen minerals needed for the human body, all of them contains propolis, with the exception of sulfur. Like royal jelly and bee pollen, propolis also contains a number of unidentified compounds which work together synergistically to create a perfectly balanced, nutrient. Propolis also contains 16 kinds of amino acids.
Application of propolis
Propolis has a wide therapeutic application:
• antibacterial
• antiviral
• antibiotic
• antifungal
• inflammatory
• antioxidant
• Gastritis: 30 percent alcoholic solution of propolis (‘EERECL tincture) taken 3 times daily 20 drops dissolved in water. Treatment continues for four weeks.
• In gastric ulcer: 20 percent aqueous solution of propolis is considered one tablespoon before meals. Or, 20-40 drops of a 20 percent ethanolic extract of propolis are accepted 3 times a day before meals, dissolved in water or milk.
• When flu, cold, cough, angina or lymph inflammation: 30 percent extract of propolis (‘EERECL tincture) taken 3 times daily 20 drops dissolved in water.
• Wounds
• If respiratory diseases
• For respiratory tract infections
• For burns
• With Allergies
What more treat propolis …
Propolis contains a particular compound CAPE (Caffeic acid phenethyl ester). According to a survey of the American Center for Prevention against cancer, this compound will have anti-mitogenic and anti-cancer properties and can significantly slow the growth of prostate cancer cells to man.
Propolis is immunostimulant
Besides CAPE (Caffeic acid phenethyl ester), mucilage contains flavonoid compounds quercetin and hesperidin. They have two effects. Firs, they inhibit cell growth and, secondly, they can increase the presence of certain white immune cells such as T lymphocytes, increased the production of hydrogen peroxide, while not allowing the harmful production of nitrite. (Than etc. 2003 .; Ansorge and others 2003)
Propolis – an effective alternative for the treatment of warts
As reported in the International Journal of Dermatology and Venereology in November 2009, scientists discovered that propolis showed strong activity against warts. Many treatment options for warts exist, but none therapy stands out as a proven effective. Propolis and Echinacea are relatively safe immunomodulators with antiviral features. The aim of the study was to evaluate the effectiveness of propolis and echinacea in treating various types of warts for 3 month trial with 135 patients with different types of warts, given orally or by placebo method propolis and echinacea.
• In 73% of those suffering from common warts (verruca vulgaris), took propolis successful outcome.
• 75% of those suffering from flat warts (verruca plantaris), took propolis successful outcome.
These results were significantly better than those with echinacea. The researchers concluded that propolis is effective and safe for immunomodulating therapy in the plain and common warts.
EERECL ‘tincture
(30 per cent solution of gum in alcohol)

preparation:

For the preparation of 100 g of tincture ‘EERECL take 30 grams of pure propolis and 70 g 95-degree spirt.Propolisat cooled in a refrigerator or freezer for 12 hours, then crushed or grate, wherein propolis bits are added to the alcohol . All of this was placed in a dark bottle in the refrigerator, as a period of one week each day is stirred to form a ‘EERECL tincture.
application:
The tincture can be applied
• Internal – 15-20 drops in a glass of lukewarm water in the morning before meals are taken prophylactically. Influenza, cough, tonsillitis and sore lymph – recommended 3 times a day 20 drops 20-30 minutes before meals. In fever 5-10 drops in 10 ml water is used as nasal drops. Several times a day, 3 4 drops in each nostril.
• External – EERECL ‘tincture shows exceptional effects in diseases of the oral cavity – cold sores, mouth ulcers, gingivitis, periodontal disease, glossitis, stomatitis and diseases of the skin – superficial injuries, acne, pustules, cracks, herpes. Skin diseases, as well as those of the oral cavity can be processed through soaked in tincture pad. Diseases in the oral cavity are recommended gargles with EERECL ‘tincture in water (1: 14 – 1 ml. Tincture in 14 ml. Water).

Telegram Channel

درباره ی Violet Alex

Violet Alex
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.