خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : بدین پنج روز اندرین رزمگاه‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : بدین پنج روز اندرین رزمگاه‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

ورود کیخسرو و سپاهیان ایران به توران زمین

*‫

‫‬‫‫‫بدین پنج روز اندرین رزمگاه‬
‫همی کشته جستند ز ایران سپاه‬
‫بشستند ایرانیان را ز گرد‬
‫سزاوار هر یک یکی دخمه کرد‬
‫بفرمود تا پیش او شد دبیر‬
‫بیاورد قرطاس و مشک و عبیر‬
‫نبشتند نامه بکاوس شاه‬
‫چنانچون سزا بود زان رزمگاه‬
‫سرنامه کرد از نخست آفرین‬
‫ستایش سزای جهان آفرین‬
‫دگر گفت شاه جهانبان من‬
‫پدروار لرزیده بر جان من‬
‫بزرگیش با کوه پیوسته باد‬
‫دل بدسگالان او خسته باد‬
‫رسیدم ز ایران بریگ فرب‬
‫سه جنگ گران کرده شد در سه شب‬
‫شمار سواران افراسیاب‬
‫بیند خردمند هرگز بخواب‬
‫بریده چو سیصد سرنامدار‬
‫فرستادم اینک بر شهریار‬
‫برادر بد و خویش و پیوند اوی‬
‫گرامی بزرگان و فرزند اوی‬
‫وزان نامداران بسته دویست‬
‫که صد شیر با جنگ هر یک یکیست‬
‫همه رزم بر دشت خوارزم بود‬
‫ز چرخ آفرین بر چنان رزم بود‬
‫برفت او و ما از پس اندر دمان‬
‫کشیدیم تا بر چه گرد زمان‬
‫برین رزمگاه آفرین باد گفت‬
‫همه ساله با اختر نیک جفت‬
‫نهادند بر نامه مهری ز مشک‬
‫ازان پس گذر کرد بر ریگ خشک‬
‫چو زان رود جیحون شد افراسیاب‬
‫چو باد دمان تیز بگذشت آب‬
‫بپیش سپاه قراخان رسید‬
‫همی گفت هر کس ز جنگ آنچ دید‬
‫سپهدار ترکان چه مایه گریست‬
‫بران کس که از تخمه ی او بزیست‬
‫ز بهر گرانمایه فرزند خویش‬
‫بزرگان و خویشان و پیوند خویش‬
‫خروشی یر آمد تو گفتی که ابر‬
‫همی خون چکاند ز چشم هژبر‬
‫همی بودش اندر بخارا درنگ‬
‫همی خواست کایند شیران به جنگ‬
‫ازان پس چو گشت انجمن آنچ ماند‬
‫بزرگان برتر منش را بخواند‬
‫چو گشتند پر مایگان انجمن‬
‫ز لشکر هر آنکس که بد رای زن‬
‫زبان بر گشادند بر شهریار‬
‫چو بیچاره شدشان دل از کار زار‬
‫که از لشکر ما بزرگان که بود‬
‫گذشتند و زیشان دل ما شخود‬
‫همانا که از صد نماندست بیست‬
‫بران رفتگان بر بباید گریست‬
‫کنون ما دل از گنج و فرزند خویش‬
‫گسستیم چندی ز پیوند خویش‬
‫بدان روی جیحون یکی رزمگاه‬
‫بکردیم زان پس که فرمود شاه‬
‫ز بی دانشی آنچ آمد بروی‬
‫تو دانی که شاهی و ما چاره جوی‬
‫گر ایدونک روشن بود رای شاه‬
‫از ایدر بچاچ اندر آرد سپاه‬
‫چو کیخسرو آید بکین خواستن‬
‫بباید تو را لشکر آراستن‬
‫چو شانه اندرین کار فرمان برد‬
‫ز گلزریون نیز هم بگذرد‬
‫بباشد برام ببهشت گنگ‬
‫که هم جای جنگست و جای درنگ‬
‫برین بر نهادند یکسر سخن‬
‫کسی رای دیگر نیفگند بن‬
‫برفتند یکسر بگلزریون‬
‫همه دیده پرآب و دل پر ز خون‬
‫بگلزریون شاه توران سه روز‬
‫ببود و براسود با باز و یوز‬
‫برفتند زان جایگه سوی گنگ‬
‫بجایی نبودش فراوان درنگ‬
‫یکی جای بود آن بسان بهشت‬
‫گلش مشک سارا بد و زر خشت‬
‫بدان جایگه شاد و خندان بخفت‬
‫تو گفتی که با ایمنی گشت جفت‬
‫سپه خواند از هر سوی بیکران‬
‫برگان گردنکش و مهتران‬
‫می و گلشن و بانگ چنگ و رباب‬
‫گل و سنبل و رطل و افراسیاب‬
‫همی بود تا بر چه گردد جهان‬
‫بدین آشکارا چه دارد نهان‬
‫چو کیخسرو آمد برین روی آب‬
‫ازو دور شد خورد و آرام و خواب‬
‫سپه چون گذر کرد زان سوی رود‬
‫فرستاد زان پس به هر کس درود‬
‫کزین آمدن کس مدارید باک‬
‫بخواهید ما را ز یزدان‬
‫گرانمایه گنجی بدرویش داد‬
‫کسی را کزو شاد بد بیش داد‬
‫وزآنجا بیامد سوی شهر سغد‬
‫یکی نو جهان دید رسته ز چغد‬
‫ببخشید گنجی بران شهر نیز‬
‫همی خواست کباد گردد بچیز‬
‫بر منزلی زینهاری سوار‬
‫همی آمدندی بر شهریار‬
‫ازان پس چو آگاهی آمد بشاه‬
‫ز گنگ و ز افراسیاب و سپاه‬
‫که آمد بنزدیک او گلگله‬‫
‫ابا لشکری چون هژبر یله‬
‫که از تخم تورست پرکین و درد‬
‫بجوید همی روزگار نبرد‬
‫فرستاد بهری ز گردان بچاج‬
‫که جوید همی تخت ترکان و تاج‬
‫سپاهی بسوی بیابان سترگ‬
‫فرستاد سالار ایشان طورگ‬
‫پذیرفت زین هر یکی جنگ شاه‬
‫که بر نامداران ببندند راه‬
‫جهاندار کیخسرو آن خوار داشت‬
‫خرد را باندیشه سالار داشت‬
‫سپاهی که از بردع و اردبیل‬
‫بیامد بفرمود تا خیل خیل‬
‫بیایند و بر پیش او بگذرند‬
‫رد و موبد و مرزبان بشمرند‬
‫برفتند و سالارشان گستهم‬
‫که در جنگ شیران نبودی دژم‬
‫همان گفت تا لشکر نیمروز‬
‫برفتند با رستم نیوسوز‬
‫بفرمود تا بر هیونان مست‬
‫نشینند و گیرند اسبان بدست‬
‫بسغد اندرون بود یک ماه شاه‬
‫همه سغد شد شاه را نیک خواه‬
‫سپه را درم داد و آسوده کرد‬
‫همی جست هنگام روز نبرد‬
‫هر آن کس که بود از در کارزار‬
‫بدانست نیرنگ و بند حصار‬
‫بیاورد و با خویشتن یار کرد‬
‫سر بدکنش پر ز تیمار کرد‬
‫وزان جایگه گردن افراخته‬
‫کمر بسته و جنگ را ساخته‬
‫ز سغد کشانی سپه بر گرفت‬
‫جهانی درو مانده اندر شگفت‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

 

Telegram Channel

درباره ی Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.