خانه / Short Stories / داستان کوتاه : انتقام چمن اثر ریچارد براتیگان

داستان کوتاه : انتقام چمن اثر ریچارد براتیگان

Richard Brautigan-2

 
انتقام چمن

مادربزرگ من در تاریخ طوفانی آمریکا برای خودش یک پا فانوس دریایی است . توی یکی از شهرستانهای کوچک ایالت واشنگتن قاچاق مشروب می کرد . غیر از این خیلی هم زن خوش قواره‌ای

بود، نزدیک صد و هشتاد قد داشت و مثل خواننده‌های گراند اپرای اوایل قرن بیستم، 90 کیلو وزنش بود . تخصصش ویسکی بوربون بود و با این که کمی جا نیافتاده درمی آورد، اما در آن روزهای

اجرای قانون منع فروش مشروبات الکلی، نوشیدنی دلچسبی بود و آدم را سرحال می آورد .

مادربزرگ من البته یک آل‌کاپون مؤنث نبود، اما می گویند شاهکارهایش در قاچاق آن دور و برها افسانه‌های پر شاخ و برگی آفریده بود . سال‌های سال همه شهرستان توی مشتش بود . کلانتر هر

روز صبح زنگ می زد و درباره وضع هوا و تخم گذاشتن مرغ‌ ها به او گزارش می داد .

می توانم حرف زدنش را با کلانتر تصور کنم : ” خوب، کلانتر . امیدوارم مادرت حالش زود خوب شه . من هم خودم هفته قبل سرما خوردم و گلو درد بدی گرفتم . هنوز فین‌فین می کنم . سلام

برسون بگو هر وقت از این طرف‌ها رد شد سری به ما بزنه . اگه از اون مورد خواستی می تونی بیایی ببری یا صبر کنی وقتی جک با ماشین برگشت می دم فوری برات بیاره اونجا ”

” نه، فکر نکنم امسال بتونم مجلس رقص آتش‌نشان‌ها بیام، اما تو خودت می دونی که من دلم پیش آتش‌نشان‌هاست، اگر امشب من رو اون‌جا ندیدی این رو به بچه‌ها بگو . نه، سعی می کنم خودم رو

برسونم، سرما خوردگی ام هنوز خوب خوب نشده . شب‌ها بفهمی نفهمی عود می کنه ”

مادربزرگم در یک خانه سه طبقه زندگی می کرد که همان روزها هم قدیمی شده بود . خانه‌اش یک حیاط داشت که چون سال‌ها می شد رنگ چمن به خود ندیده بود و باران دخلش را آورده بود، توی

حیاط یک درخت گلابی هم بود .

از نرده‌ای هم که زمانی دور چمن کشیده بودند دیگر خبری نبود و مردم راحت با ماشین‌شان صاف تا دم هشتی می آمدند . حیاط جلویی زمستان‌ها چاله گل‌ می شد و تابستان‌ها مثل سنگ سخت بود .

جک همیشه به حیاط فحش می داد، انگاری زبان می فهمد . جک همان مردی بود که سی سال با مادر بزرگم زندگی کرده بود . پدر بزرگم نبود، یک ایتالیایی بود که در یک روز از گرد راه رسید تا

قطعه زمینهایی در فلوریدا را بفروشد .

او در سرزمینی که مردم سیب می خوردند و حسابی باران می آمد، دره‌ در می رفت و رؤیای پرتقال و آفتاب ابدی می فروخت .

جک جلوی خانه مادربزرگم سبز شد تا تکه زمینی که تا مرکز میامی چهار قدم بیشتر فاصله نداشت به او بفروشد، اما یک هفته نگذشت که ویسکی رسان مادربزرگ شد . سی سال همان‌جا ماند و

فلوریدا هم بی او سر کرد .

جک چشم دیدن حیاط را نداشت چون فکر می کرد با او لج است . وقتی سر و کله جک پیدا شد، یک چمن خوشگل توی حیاط بود،اما جک به حال خود رهایش کرد تا از بین برود . هیچ جوری حاضر

نشد آبش بدهد یا مواظبش باشد .

حالا زمین آن‌قدر سفت و سخت شده بود که تابستان‌ها ماشین جک را پنچر می کرد . حیاط همیشه میخی، چیزی دم دست داشت تا توی لاستیک ماشین فرو کند، و زمستان‌ها هم وقتی فصل باران می شد

ماشین همیشه تا سقف توی گل بود .

چمن جزو اموال پدربزرگ، که آخر عمرش را توی تیمارستان گذرانده بود، محسوب می شد . مایه مباهات و دلخوشی اش بود و می گفتند همه نیرویش را از همین چمن می گیرد .

پدر بزرگ من یک نیمچه عارف واشنگتنی بود که در سال 1911 تاریخ دقیق شروع جنگ جهانی اول را پیشگویی کرد : 28 ژوئن 1914 ، اما این دیگر برای او زیاده‌ روی بود . خودش قسمتش نشد

که از دسترنجش لذتی ببرد، چون سال 1913 مجبور شدند ببرندش و او هفده سال در تیمارستان ایالتی فکر می کرد بچه است و هنوز 3 مه 1872 است .

فکر می کرد شش سالش است و هوا ابری است و می خواهد باران بیاید و مادرش دارد کیک شکلاتی می پزد . تا سال 1930 که مرد، برای او هر روز 3 مه 1872 بود . آن کیک شکلاتی هم هفده سال

آزگار توی اجاق ماند .

از پدر بزرگم یک عکس مانده بود . من خیلی به او رفته‌ام . تنها فرق‌مان این است که قد من صد و هشتاد بیشتر است و قد او به صد و پنجاه هم نمی رسید . عقیده مرموزی داشت که این همه کوتاه

بودن، این همه نزدیک بودن به زمین و به چمن، کمکش کرده تا روز شروع جنگ جهانی اول را دقیق پیشگویی کند .

خجالت‌آور بود که جنگ بدون او شروع شد . اگر می توانست فقط یک سال دیگر جلوی بچگیاش را بگیرد و بی خیال آن کیک شکلاتی شود، همه رؤیاهایش تحقق یافته بود .

روی دیوار خانه مادربزرگ دو تا فرورفتگی بود که هیچ وقت کسی تعمیرشان نمی کرد و یکی شان این‌طور به وجود آمده بود : پاییز که می شد گلابی ها روی درخت حیاط می رسیدند و گلابی ها

می افتادند زمین و می گندیدند و زنبورها دسته دسته جمع می شدند و روی گلابی های گندیده چرخ می زدند .

زنبورها در این جریان عادت کردند سالی دو سه بار جک را نیش بزنند و در این کار خیلی هم ابتکار به خرج می دادند .

یک بار یک زنبور رفت توی کیف پول جک، و جک مادر مرده هم بی خبر از این که چه ناکسی را گذاشته توی جیبش، رفت مغازه تا برای شام چیزی بخرد .

کیفش را در آورد که حساب کند .

صاحب مغازه گفت : ” شد 72 سنت ”

جک همان‌طور که سرش را پایین برد و زنبوری را دید که مشغول نیش زدن انگشت کوچکش بود، جواب داد : ” آآآآآآآآآآ! ”

اولین تورفتگی بزرگ خانه باعث و بانی اش باز یک زنبور دیگر بود که در آن پاییز پرگلابی که بازار سهام سقوط کرد، پرواز کرد و فرود آمد روی سیگار برگ جک که داشت با ماشین می آمد توی

حیاط .

زنبور دوید به طرف ته سیگار و جک تنها کاری که از دستش برآمد این بود که با وحشت چشم‌هایش را لوچ کرد و خیره شد، و بعد زنبور لب بالایی جک را گزید . عکس‌العمل جک هم این بود که بی

معطلی با ماشین بکوبد به خانه .

بعد از این که جک گذاشت چمن ضایع شود، حیاط جلویی برای خودش ماجراها گذراند . سال 1932 یک روز جک رفته بود بیرون که برای مادربزرگم چیزی بخرد یا چیزی ببرد یا نمی دانم چه کار

کند . مادربزرگ هم می خواست خمیر مالت کهنه را بریزد دور و از نو مالت خیس کند .

چون جک نبود، مادربزرگ خودش آستین‌ها را زد بالا و لباس کار مخصوص راه‌آهن را که موقع کار کردن دور و بر دستگاه تقطیر تنش می کرد، پوشید و خمیرها را ریخت توی فرغون و خالی کرد

توی حیاط .

مادربزرگ یک دسته غاز سفید داشت مثل برف، که بیرون خانه می پلکیدند و چون از روزی که سر و کله جک با بساط زمین‌فروشی اش در فلوریدا پیدا شده بود، دیگر ماشین را در گاراژ نمی

گذاشتند، غازها توی گاراژ جا خوش کرده بودند .

جک در کل معتقد بود که اصلا خوبیت ندارد ماشین‌ها خانه داشته باشند . فکر کنم این را توی کشور قدیمی خودش یاد گرفته بود . در واقع این معمایی بود که جوابش ایتالیایی بود، چون جک موقع

حرف زدن از گاراژ فقط ایتالیایی بلغور می کرد . درباره همه چیزهای دیگر، انگلیسی حرف می زد، اما درباره گاراژ فقط ایتالیایی .

بعد از این که مادربزرگ خمیر مالت را خالی کرد کنار درخت گلابی و برگشت زیرزمین، پای دستگاه تقطیر، همه غازها جمع شدند دور خمیر و بحث و گفتگو را شروع کردند .

غلط نکنم طرفین مشاجره، دست آخر سر این بحث به توافق متقابل رسیدند، چون که همه با هم شروع کردند به خوردن خمیر مالت . همین طور که خمیرها را می خوردند چشم‌شان براق‌تر و براق‌تر

می شد و به‌به و چه‌چه‌شان بلندتر می شد .

بعد از مدتی یکی از غازها سرش را فرو کرد توی خمیر و یادش رفت بیرون بیاورد . غاز دیگر مثل دیوانه‌ها قات‌قات کرد و بعد سعی کرد یک لنگه پا بایستد و مثل دبلیو . سی . فیلدز ادای لک‌لک‌ها را

در بیاورد . یک دقیقه‌ای همان‌طور ماند و بعد از پشت تلپی افتاد روی پرهایش .

مادربزرگم وقتی پیدایشان کرد، هر کدام در همان حالتی که افتاده بودند، همان جا دور و بر خمیرها گیر کرده بودند . منظره طوری بود انگاری بسته بودندشان به رگبار . ماردبزرگ از اوج آن شکوه

اپرایی خود نگاه کرد و فکر کرد از دم مرده‌اند .

واکنش مادربزرگ این بود که دانه دانه پرهاشان را کند و لخت و پتی توی فرغون روی هم ریخت‌ شان و برد پایین توی زیرزمین . برای این که سر هیچکدام‌شان بی کلاه نماند مجبور شد پنج راه

برود و بیاید .

کنار دستگاه تقطیر همه را مثل هیزم کپه کرد و منتظر جک شد که برگردد و طوری شرشان را بکند که یک غاز بماند برای شام و بقیه را هم در شهر آب کند بلکه چیزکی دستشان را بگیرد . وقتی

کارش با دستگاه تقطیر تمام شد، رفت بالا چرتی بزند .

تقریبا یک ساعت بود که غازها بیدار شدند، خمار و خراب . هنوز داشتند زور می زدند که سرپا شوند که یکهو یکی از غازها دید دیگر پر ندارد . او به بقیه غازها هم خبر داد که بی پر شده‌اند . همه

دلخور شدند .

بعد غازها یک دسته‌ای از اعضای ملول و وارفته تشکیل دادند و در یک حرکت اعتراض‌آمیز از زیرزمین زدند بیرون و کنار درخت گلابی جمع شدند و درست در همین موقع بود که جک با ماشین آمد

توی حیاط .

وقتی جک غازهای پرکنده را آن جا سرپا دید، احتمالا خاطره روزی که زنبور لبش را گزیده بود دوباره یادش آمد، چون بی معطلی سیگار برگی را که چپانده بود توی دهنش مثل دیوانه‌ها کشید بیرون

و با آخرین قدرت پرت کرد . این کار باعث شد دستش از توی شیشه جلو رد شود و قیمت این شیرین‌کاری سی و دو تا بخیه بود

غازها مثل تبلیغات آسپرین‌های آمریکایی عهد بوقی به درد نخور، زیر درخت گلابی ایستادند و زل زدند به جک، و جک برای دومین و آخرین بار در قرن بیستم، با ماشین کوبید به خانه .
*

اولین چیزی که در زندگی یادم می آید توی حیاط مادربزرگم اتفاق افتاد . سال 1936 بود یا 1937  . یادم می آید مردی، لابد جک، داشت درخت گلابی را می برید و بعد رویش حسابی نفت میریخت.
این که آدم ببیند مردی یک درخت ده دوازده‌متری را روی زمین دراز کند و دبه دبه رویش نفت بریزد و بعد آن را در حالی که میوه‌های روی شاخه‌هایش هنوز کال‌اند به آتش بکشد، حتی به عنوان

اولین خاطره زندگی هم عجیب است .

 

 

ریچارد براتیگان

مترجم : علی رضا طاهری عراقی

 

Richard Brautigan-3

Telegram Channel

درباره ی Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.