خانه / Horoscope - Astrology / زن متولد اردیبهشت ماه چگونه زنی است ؟ طالع بینی زنان متولد اردیبهشت ماه

زن متولد اردیبهشت ماه چگونه زنی است ؟ طالع بینی زنان متولد اردیبهشت ماه

زن متولد اردیبهشت‬

taurus

زنی که طبیعت را دوست میدارد، زنی که مادر سخت گیری است، زنی که همسری فداکار وکمک دهنده است،‬زنی که عاشق موسیقی و ساز و آواز است، زنی که روحی بزرگ و بلندپرواز دارد.اگر همسر شماست، باید با او‬ چگونه رفتار کنید؟ اگر نامزدشماست، باید دل او را چگونه به دست آورید؟ اگر دوست شماست، روحیات و‬ صفات او از چه قرار است؟ روزی با یکی از دوستانم که دختر بسیار خوش مشرب و نویسنده ای است، صحبت‬ می کردم و او اظهار می داشت که مادرش بزرگترین قلب ها و روح بلند پروازی دارد.این اظهار نظر او برای من‬ که می دانستم مادرش در اردیبهشت به دنیا آمده است، کاملا عادی بود کما اینکه می دانستم خودش چون متولد ماه‬ حوت(اسفند) می باشد، به باطن افراد بیش از ظاهر توجه می کند. زن متولد اردیبهشت واقعا قلبی بزرگ و روحی‬ بلند دارد ولو اینکه خیلی کوچک اندام باشد وقدش از یک متر و پنجاه سانتیمتر تجاوز نکند. و همین خصیصه است‬ که به وی امکان می دهد در هر حالتی از عهده مشکلات احساسی زندگی خود بر بیاید و به هدفش برسد. زن متولد‬ برج ثور از بسیاری جهات نمک زندگی محسوب میشود. او مخلوطی است از کلیه خصوصیاتی که مردها در‬جستویش می باشند وکمتر پیدایش می کنند. البته گاهی ممکن است چنان از کوره در برود که قوی ترین مردها‬ رابه وحشت بیندازد و فراری دهد ( و یا لااقل وادار کند که زیر میز پنهان بشود ) اما یک چنین حالتی هرگز بدون‬ دلیل به وی دست نمی دهد. معمولا اگر شما او را خیلی بیش از حد تحمل   اذیت نکنید و یا سرنوشت یک دست‬ ورق واقعا جور نشدنی به دستش نداده باشد، بازی زندگی را خوب و با قدرت قابل تحسینی ادامه میدهد. صفا و‬ صداقت ذاتی اش با ریزه کاری های ظریف زنانه آمیخته است.بسیاری از زنان و دختران متولد این ماه از نظر‬شهامت و اخلاق از بسیاری از مردان جدی وخشن با همتتر میباشند، اما در عین حال به قدرت جادویی زن‬
‫بودن خود نیز آنقدر اطمینان و اعتماد دارد که بگذارد اگر شما مایل هستید آقای خانه باشید، و اما اگر شما از عهده‬ این کار برنیامدید، آن وقت خودش کنترل کارها را در دست می گیرد و هیچ بعید نیست که این کار را به شیوه ای‬ کاملا مغایر با سیستم شما انجام دهد. او در زنگی خواهان یک مرد واقعی است و علت این امر هم این است که می‬داند خودش یک زن واقعی است و از این بابت هم سخت احساس غرور میکند. از نظر او زن بودن مفهومش‬ عروسک پر زرق و برق بودن ، متظاهر به ضعیف بودن برای به دست آوردن خواسته هایش نمیباشد. خیلی‬ طول نمی کشد که شما پی میبرید او دارای فکر و عقیده خاص خود می باشد و آنقدر قدرت دارد که برای رسیدن‬ به هدفش عجز و لا به نکند. معمولا در یک زن متولد اردیبهشت آنقدر عزت نفس و تسلط به نفس وجود دارد که‬ بتواند به هر نوع خواسته و تمایلی لگام بزند و اتفاقا چقدر بهتر است که او همیشه این کار را هم بکند زیرا اگر‬یکی از والدینش متولد برج حمل ( فروردین ) و یا اسد ( مرداد ) باشند، در او قدرت نشان دادن خشونت و بر پا‬کردن آشوب برای رسیدن به هدف وجود خواهد داشت و اگر چنانچه به هنگام تولد تحت تاثیر برج ( اسفند )  ویا‬ جوزا ( خرداد ) قرار گرفته باشد، یک چنین قابلیت به مراتب بیشتری در وی مشاهده میگردد، اما علی الاصول‬ زن متولد برج ثور است خوددار و در اکثر قریب به اتفاق آرام و ساکت و از این بابت خدا را شکر گزار بود زیرا‬ عصبانیتش به راستی شدید و هم آور می باشد‬
دغلباز و ناپاک نیست‬
‫مردها همیشه این صفت او را که اطرافیانش را همانطور که هستند مورد قبول قرار میدهد، میستایند. به هیچ‬ صورتی دغلباز و ناپاک نیست و از این دو نظر میتوان رویش حساب کرد. دوستان صمیمی اش ممکن است‬ افراد عجیب و خارق العاده ای از اجتماع باشند اما به هر حال کثرا از کسانی هستند که به قول معروف سرشان به‬ تنشان به می ارزد. اگر با کسی که مورد علاقه اش نمی باشد، برخوردی پیدا کند، هرگز برای پایمال کردنش قدم‬ پیش نمی گذارد بلکه صرفا او را نادیده میگیرند. زن متولد اردیبهشت میتواند به طرزی چشمگیر نسبت به‬ دشمنانش بی تفاوتی از خود نشان بدهد در حالی که نسبت به دوستانش وفاداری را به حد کمال میرساند و در‬خوشی و ناخوشی ایشان را ترک نمی کند. عزم راسخ و پا بر جای او در دوستی تقریبا نظیر ندارد

تا چه وقت دوست شماست
‫دوست متولد اردیبهشت ماه شما هیچ یک از این کارها را غیر معمول قلمداد نمیکند و هر کدام را به نحوی توجیه‬ می نماید . تنها چیزی که او را از شما انتظار دارد، این است که در مقابل دوستی صادقانه و اعتماد چشم بسته اش‬ شما نیز مقابله به مثل کنید و اگر چنین نکردید، مانند قطعه ابری که در معرض وزش باد تندی قرار گرفته باشد،‬بی سر و صدا به گوشه ای پناه می برد و خود را از متن زندگی شما خارج می سازد. نظیر همین عکس العمل را‬ به هنگامی که ببیند دوستش توجه کافی به وی مبذول نمی دارد، از خود نشان می دهد، اما این حالت را شاید حمل‬ بر حسادت او کرد. او به خوبی چشم چرانی های شوهر را تحمل میکند و بر خلاف زنان متولد برج حمل‬( فروردین )  یا اسد ( مرداد ) اگر شما در مقابلش از زن دیگری تعریف کنید ، بر افروخته نمیشود، عصبانیت‬ منهدم کننده او وقتی بروز می کند که شما به راستی پا از گلیم خود فراتر گذاشته باشید. اگر طرز رفتار شما با‬ زنان دیگر در ورای حدی باشد که او آن را مجاز می شمارد، آن وقت واقعا حالت تهدید آمیزی به خود میگیرد.‬‫یک چنین حالتی باردیگر وقتی ظاهر می شود و او واقعا باید در تنگنا قرار گرفته باشد تا عکس العمل شدیدی از خود نشان‬ بدهد. شما می توانید در یک میهمانی با خوش گلترین زنه ا گرم بگیرید، اما همیشه به خاطر داشته باشید که‬ میزان تحمل همسر متولد اردیبهشت ماهتان را بیش از حد متعارف مورد آزمایش قرار ندهید. وقوف به این حقیقت‬ که تحمل و گذشت او بر خلاف آنچه که ظاهرا به نظر میرسد، دارای حد و مرزی است، برایتان جنبه حیاتی‬ دارد. اگر شما هرگز عصبانیت او را ندیده اید، بهتر است هرگز آرزوی دیدنش را هم نکنید‬
اهل فلسفه بافی نیست
‫مشهور است که زن ها خیلی بیش از آنچه تابع عقل خود باشند، پایبند احساسات خویش هستند اما این حرف به هیچ‬ صورت مفهومش این نیست که یک زن متولد اردیبهشت عاقل و چیز فهم نمی باشد. او میتواند یک زن هم‬ صحبت و یک همدم بسیار خوب برای یک مرد باشد، اما شخصا عشق سینه چاک درگیر شدن با موضوعاتی نظیر‬مسائل علمی نیست. فارغ التحصیل شدن از دانشکده های متعدد اصلا جزو برنامه زن دگیاش نمیباشد، داشتن‬ یک نوع اطلاعات را برای آنکه از قدر و منزلت معلومات داشتن برخوردار باشد، کافی میداند. وقوف به علت هر‬چیز و درک انگیزه هم رویدادی برایش خیلی مهم محسوب میگردد، با وجود ایندو کسی نیست که ساعت ها‬ وقتش را صرف مطالعه عقاید فلاسفه بکند و یا اینکه بگردد ببیند اختلاف ایدئولوژیست های بزرگ چیست. او‬ یکی از طرفداران جدی فکرهای عملی است بدون اینکه بخواهد در لابلای تار و پودهای یک فکر یا ایده دست و‬ بالش بند بشود. پاهای او محکم روی زمین قرار گرفته و او یک موجود عاقل و دانای خشکی است. کمتر اتفاق می‬افتد که زن متولد این ماه آدم نا آرامی باشد، او پیوسه کوشش دارد تا جریان زندگی اش عادی و طبیعی به سیر‬خود ادامه بدهد و از درگیر شدن یا کشمکش ها و زد و بندها بیزار است مگر اینکه به هنگام تولدش ماه در برج‬ جوزا ( خرداد ) بوده باشد که در این صورت برخی اوقات دست به انجام کارهایی میزند که مفایر با تمایل ذاتی‬ اش به زندگی آرام است  او به هیچ صورتی یک موجود احساساتی محسوب نمی گردد و به این دلیل زندگی با او‬ برای شما بسیار آسان است اما فراموش نکنید که یک هدف یا فکر وقتی نظر کامل او را به خود جلب میکند که‬ به وی گفته شود این کار برایش خوب است و یا اینکه همه این کار را می کنند. یک چنین نصایح او را کسل می‬کند. برای ایجاد عکس العمل مناسب باید وی را مطمئن ساخت که از کار مورد نظر رضایت باطنی پیدا خواهد ‬کرد‬ .
دوستدار گل و زیبایی‬
‫شما کمتر ممکن است زن متولد اردیبهشتی را ببینید که از دیدن چند گل مصنوعی در گلدان خوشش بیاید و از‬دیدن آن لذت ببرد. گل های او باید حقیقی باشند و احساس واقعی و بویی خوش از آن ها به مشام برسد. تا جایی که‬ برایش امکان داشته باشد خانه را با گل های مختلف میآراید .همیشه عطرهای خارجی و احیانا قدیمی را بکار‬میبرد در حالی که تعدادی از ایشان برعکس ، بوی طبیعی ، یک بدن کاملا شسته و کاملا تمیز و هوای آزاد و‬ بوهای خوش طبیعی، مثلا بوی نان تازه ای که در تنور پخته می شود، آش کارا قابل رویت است . بوی چمنی که‬ بعد از یک شب بارندگی زده شده است،او را سرشار از شادی و نشاط میسازد. این هشداری است به شما که‬ همیشه بعد از اصلاح عطر خوش بویی به کار ببرید و در خرید ادوکلن کمال دقت را مبذول دارید. همانقدر که او‬ به بوهای خوش علاقه نشان می دهد، از بوهای ناخوش و بد متنفر است. او کسی نیست که بتواند و یا بخواهد بوی‬ بد را تحمل کند. پس هرگز به کارهای معمولی و خانه داری وادارش نکنید مگر اینکه خودتان پشت سرش بایستیدو مرتبا اسپری خوش بویی در آشپز خانه بزنید.‬
‫احتمالا یکی از علل مسائل کوچک خانوادگی در منزلی که خانم آن متولد اردیبهشت است، بوی آشپزخانه و طبخ‬ غذا است. در مورد بوهای خوب وبد علاقه او به طبیعت نقش عجیبی ایفا میکند، در یک خانه روستایی بوی‬ اصطبل، و یا در کنار دریا بوی ماهی های صید شده شامه را به هیچ عنوان نمیآزارد زیرا اینها دارای بوهای‬ طبیعی هستند. با توجه به این نکات شما خیلی راحت می توانید کاری کنید که او همیشه راضی باشد‬
چه رنگ هایی را دوست می دارد
‫مشابه همین حساسیت را نسبت به رنگ ها نیز می توان در او دید و هر قدر رنگ ها غنی تر باشند، بیشتر نظر او‬ را جلب می کنند و در این میان رنگ آبی اثر عجیب بر روی او دارد. این رنگ اعم از اینکه آبی آسمانی باشد یا‬ آبی نیلی میتواند به راحتی او را ازخود بیخود سازد. رنگ های صورتی و قرمز کمرنگ نیز بیش و کم همین‬ اثر را روی او می گذارند. پس وقتی می خواهید به دیدن یک دختر متولد اردیبهشت بروید، خیلی بهتر خواهد بود‬ که یک کراوات آبی بزنید و یا پیراهن صورتی بپوشید، اما مواظب باشید که این دو را یک جا بکار نبرید؛ زیرا‬ علاقه عجیب او به طبیعت موجب شده است که حساسیت زیادی نسبت به هماهنگی بین رنگ های مختلف از خود‬ نشان بدهد و اصلا مایل نیست که دوستانش به صورت پرده قلمکار لباس بپوشند. از نظر غذا به طعم آن سخت‬ اهمیت می دهد. اگر او را برای شام به رستوران میبرید، محلی را انتخاب کنید که سر آشپز خوب و معروفی‬ ‫داشته باشد .رستورانی که قبل از غذاسوپ لوبیا سرو کند، بدون شک نظر او را از شما بر می گرداند. علاقه او به‬ غذاهای خوش طعم موجب می شود که علی الاصول آشپز قابلی باشد. احتمالا هیچ کس به اندازه زن متولد این ماه‬ نمی داند که یک معده خالی را چگونه باید پر کرد و از انجا که معده یکی از دو کلید قلب مرد است، آشپزخانه‬ بزرگترین حیله ای است که زن متولد اردیبهشت آن را برای به دام انداختن مرد دلخوهش بکار می برد‬
علاقه به موسیقی و ساز و آواز
‫مناظر زیبای طبیعی و موسیقی ویرا مثل جادو زدگان به خود جذب میکند و بیشتر زن های تولد یافته در‬دومین ماه سال یا شخصا سازی را می نوازد و یا اینکه لااقل علاقه خاصی به ساز و آواز و هنر نشان میدهند.‬
‫بردن او به نمایشگاه های نقاشی و یا سالن های کنسرت در جلب نظرش فوق العاده مفید است و به همین ترتیب در‬ ماه عسل هیچ کجا به اندازه نقاطی که بتواند خود را در دامان طبیعت ببیند، خوشحال نمیکند. او به راستی و با‬تمام  وجود خود از عظمت طبیعت لذت می برد. علاقه زن متولد اردیبهشت به طبیعت به قدری زیاد است که هیچ‬وقت نمی توان یکی از ایشان را یافت که روزی روزگاری به ییلاق و ده پناه نبرده باشد و یا صمیمانه عاشق اسب‬ سواری و ماهیگیری نباشد‬
در عشق بی پرواست
‫دختر متولد برج ثور در ابراز عشق بسیار بی پرواست اما شیفتگی اش نسبت به طبیعت و اعتقاد به اینکه همه‬ چیز همان طوری است که دیده می شود، اغلب موجب سردرگمی و گمراه ی اش میگردد. اگر مردی فقط به‬ ظاهر چنان بود که او می خواهد، صمیمانه دست هایش را به دور گردنش میاندازد و  عاشقش می شود و شما‬ اگر می خواهید دست های او را به دور گردن خود ببینید، سعی کنید دهانتان هرگز بوی سیر ندهد، رنگهایی را‬ که دوست ندارد، نپوشید و به هنگام ملاقاتش صفحه ای را روی گرام بگذارید که موسیقی تند و خشنی داشته باشد.‬ از نظر احساسات فوق العاده حساس و پاکباز است و به هیچ صورتی نمی خواهد که عشق شما نسبت به وی خدشه‬ دار باشد زیرا یک عشق خدشه دار ” طبیعی ” و ملکوتی نیست‬
در شیک پوشی طرفدار سادگی است
‫در لباس پوشیدن پارچه های نرم و لطیف را ترجیح می دهد و مدل لباس هایش را خیلی ساده اما با سلیقه انتخاب‬ میکند و به این دلیل از طرفداران لباسهای اسپرت است. لباسش باید حتی المقدور راحت باشد و هیچ بعید نیست‬ که سر چشمه یک چنین تمایلی همان عشق به طبیعت باشد که در خود احساس می نماید .اگر بر حسب اتفاق به هنگام تولد‬ تحت تاثیر برج دلو ( بهمن ) قرار گرفته باشد، احتمال وجود دارد که گاهگاهی پی لباس های فانتزی برود اما حتی‬ در این حالت نیز لباس هایی انتخاب میکند که به درد بخور باشند. هر قدر بیشتر او را بشناسید، بیشتر به این‬ موضوع پی میبرید که او منبع نیرو و قدرت است. کمتر ممکن است از کسی توقع داشته باشد مگر در محدوده‬ عشق و وفاداری، و اگر خواسته اش برآورده شد،صمیمانه قدر شناسی میکند . اطرافیانش عاشق صداقت و‬راستی او میباشند. همنشینی با او مثل یک حمام گرم آرام بخش است و اتفاقا خودش هم عاشق استحمام با‬ آب گرم همراه با مقدار زیادی لوسیون، انواع روغن های زیبایی وصابون های خوش بو است . حمام منزل او‬ همیشه شباهت به حمام افسانه ای کلئوپاترا دارد و به طوری که آدم گاهی فکر می کند وقتی او حمام می گیرد، چند‬کنیز به ردیف می ایستند و هر کدام حوله، لباس، وسایل آرایش ودیگر لوازم شخصی او را برایش آماده می کنند‬
مخالفت با شتابزدگی
‫به هنگام آشنایی با یک چنین زنی خیلی زود متوجه می شوید که سخت مایل است احترامش مخصوصا در مجامع‬ عمومی کاملا حفظ شود وشما با دانستن ماه تولد او بهتر است سخت مراقب این موضوع باشید. نکته دیگری که‬ لازم است به خاطر داشته باشید، این است که او تمایل وافری به انجام آهسته و پیوسته کارها دارد. در نتیجه اگر‬ دستپاچه اش کنید و یا وادارش سازید که تعجیل به خرج بدهد، عصبانی می شود و این کاری است که حتی امتحان‬ کردنش هم جایز نمی باشد. روش طبیعی او آهسته کاری است و تقریبا هرگز اتفاق نمی افتد که از این شیوه تخطی‬ کند. اما این امکان هم وجود دارد که از روی عصبانیت گاهی سخت از خود شتابزدگی نشان دهد‬ .
یک رگ لجبازی
‫از نظر بچه داری و مادر بودن صبرش در تحمل ناملایمات و شیوه آهسته کاری اش موجب میشود که مادری‬ مهربان، بردبار و تمام عیار باشد. او کودکان تازه به دنیا آمده را سخت دوست دارد و به آنها عشق میورزد،‬اما هر قدر بچه ها بزرگتر می شوند، رفتار او جدی تر و توقعاتش بیشتر می گردد .مادری که در اردیبهشت متولد‬ شده باشد، وقتی ببیند که بچه نوجوانش دیگر مانند سابق حرفش را گوش نمیکند و به فرمان هایش گردن نمی‬ نهد، عصبانی می شود. او قادر به تحمل یک چنین رویدادی نیست. در یک چنین مواردی است که گاهی عصبانیت‬ منهدم کننده اش ظاهر می گردد. او نسبت به تنبلی و مخصوصا در هم و برهمی کودکانش از خود عکس العمل‬ شدید نشان میدهد و به همین دلیل هم بچه های یک چنین مادری از جمله بچه های نادری هستند که پیوسته‬ مواظب هستند اسباب و اثاثیه و اتاقشان مرتب و کارهای شان انجام شده باشد.عشق زن متولد این ماه به زیبایی و‬ هماهنگی رنگ ها و دکوراسیون اتاق ها ومنزل موجب می شود که پیوسته با آنچه که بچه های نوجوانش در اتاق‬ های خود انجام می دهند و عکس ها و تصاویری که به در و دیوار می چسبانند، مخالف باشد. در خارج ازکادر‬ سلیقه برخورد او با بچه هایش فوق العاده کم است،به طوری که با گذشت ایام بچه ها به تدریج احساس می کنند که‬ او خیلی پیش از آنکه معلم و دستور دهنده باشد، یک دوست صمیمی و وفادار است. بچه های یک چنین زنی بعد‬ از آنکه از آب و گل در آمدند و خود صاحب خانه و زندگی شدند، بدون شک از مادر خو د به عنوان یک زن فهمیده‬ و مهربان در دوران کودکی، و یک دوست صمیمی و یک رنگ در دوران نوجوانی و بزرگسالی نام میبرند‬ .
مدد کار شوهر‬
‫زن متولد برج ثور لوس نیست و کمتر اتفاق می افتد که از چیزی شکایت داشته باشد. او زنی است که اگر اقتصاد‬خانواده اش مواجه با بحران موقتیای شد، آرام و بدون اعتراض کاری برای خودش پیدا میکند و به کمک‬ شوهرش می شتابد. در وجودش تنبلی نهفته نشده است و با آرام بودن شیوه زندگی و حرکاتش، بسیار پشتکار دار‬ است.او می تواند مانند یک مرد از نردبان بالا برود و اتاق های منزلش را رنگ کند، اما توقع دارد که بعد از آن‬ روز را به آرامش بگذراندو راحت بخوابد. او با سر بلندی دوش به دوش شوهرش کار می کند ولی کمتر اتفاق می‬افتد که بخواهد از شوهرش پیشی بگیرد و یا برتری احتمالی خود را بر او ثابت کند. بسیاری از زنان متولد این ماه‬ صمیمانه به شوهر خود کمک می کنند تا به درس خود ادامه بدهد و تخصصی بگیرد و یا اینکه در صورت لزوم‬ نامه ها و نوشته های او را در منزل ماشین می نماید. اما یادتان باشد که به همان اندازه که یاری دهنده است،‬ ‫خواهان دریافت یاری دیگران نیز می باشد، اما از مردی که این کار را با ترحم انجام بدهد یا او را قادر به انجام‬ کاری نداند، به شدت متنفر است، اصولا او از هر نوع ضعفی نفرت دارد‬
تحمل درد و رنج
‫قدرتش در تحمل درد و خونسردی اش در مواجه شدن با ناملایمات جنبه خارق العاده دارد و در این مورد حتی از‬ زنان متولد برج عقرب ( آبان ) نیز جلوتر است. من روزی در بیمارستان زنی را دیدم که بنا بود جراحی خطرناکی‬ روی او صورت بگیرد. خودش هم از خطر این کار اطلاع داشت. وقتی پرستاران وارد اتاق شدند تا او را به اتاق‬ عمل ببرند، شوهرش که در کنارش نشسته تود، بی اختیار به گریه کردن افتاد و این یک نمونه کامل از خون سردی‬ خاص زنی بود که در ماه اردیبهشت به دنیاآمده بود. او در لحظه ای که برانکارش را به داخل اتاق عمل می‬بردند، سرش را بلند کرد و به شوهرش گفت:” یادت نرود گلدان ها را آب بدهی”. زن متولد اردیبهشت هرگز نمی‬گذارد که احساساتش مانع از آن بشود که واقعیات را نادیده بگیرد. مردی که با زن متولد اردیبهشت ازدواج کند،‬مطمئنا زن ضعیف النفس و بیکاره ای را به خانه نمیبرد. این زن اگر چه انتظار دارد که شوهرش نیازمندی او و‬ خانواده را در حد معقول برآورده سازد و اسباب و اثاثیه منزلش به بهترین وجهی که برای شان امکان دارد ، فراهم‬ بشود ولی به هیچ صورت طالب ثروت های باد آورده نیست و دلش می خواهد که شوهرش به کمک او تدریجا به‬ آرزوهای مشترک خویش جامه عمل بپوشاند. او بسیار دور اندیش است وبه همین دلیل هم سعی وافر به عمل می‬آورد تا با همکاران شوهرش و خانواده آن ها رفت وآمد و دوستی برقرار سازد و آن ها را به منزل خود دعوت‬ نماید و با همسرانشان صمیصی می شود تا حداکثر تضمین شغلی و تامین اینده را فراهم آورد.او مادری است که‬ اگر کودکش بیمار شود، شب های متوالی بر بالینش بیدار می نشیند و از ته دل از خدای خود می خواهد که به‬ بهبودی اش کمک کند. او معمولا آدم متدین و معتقدی است وبه این دلیل در مواقعی که شوهرش با م شکلی روبرو‬ می شود، خوب می تواند از نظر روحی و معنوی به کمکش بشتابد. در قلب زن متولد برج ثور همیشه مکانی‬ برای پذیرا شدن درماندگان وجود دارد، مکانی که در آن عشق و محبت به حد وفور یافت می شود، مکانی که هر‬ توفان زده ای می تواند به آن پناه ببرد. زن متولد اردیبهشت روح واقعا بزرگی دارد.‬

 

 Zodiac

Telegram Channel

درباره ی Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.