خانه / Horoscope - Astrology / زن متولد اردیبهشت ماه چگونه زنی است ؟ طالع بینی زنان متولد اردیبهشت ماه

زن متولد اردیبهشت ماه چگونه زنی است ؟ طالع بینی زنان متولد اردیبهشت ماه

زن متولد اردیبهشت‬

taurus

زنی که طبیعت را دوست میدارد، زنی که مادر سخت گیری است، زنی که همسری فداکار وکمک دهنده است،‬زنی که عاشق موسیقی و ساز و آواز است، زنی که روحی بزرگ و بلندپرواز دارد.اگر همسر شماست، باید با او‬ چگونه رفتار کنید؟ اگر نامزدشماست، باید دل او را چگونه به دست آورید؟ اگر دوست شماست، روحیات و‬ صفات او از چه قرار است؟ روزی با یکی از دوستانم که دختر بسیار خوش مشرب و نویسنده ای است، صحبت‬ می کردم و او اظهار می داشت که مادرش بزرگترین قلب ها و روح بلند پروازی دارد.این اظهار نظر او برای من‬ که می دانستم مادرش در اردیبهشت به دنیا آمده است، کاملا عادی بود کما اینکه می دانستم خودش چون متولد ماه‬ حوت(اسفند) می باشد، به باطن افراد بیش از ظاهر توجه می کند. زن متولد اردیبهشت واقعا قلبی بزرگ و روحی‬ بلند دارد ولو اینکه خیلی کوچک اندام باشد وقدش از یک متر و پنجاه سانتیمتر تجاوز نکند. و همین خصیصه است‬ که به وی امکان می دهد در هر حالتی از عهده مشکلات احساسی زندگی خود بر بیاید و به هدفش برسد. زن متولد‬ برج ثور از بسیاری جهات نمک زندگی محسوب میشود. او مخلوطی است از کلیه خصوصیاتی که مردها در‬جستویش می باشند وکمتر پیدایش می کنند. البته گاهی ممکن است چنان از کوره در برود که قوی ترین مردها‬ رابه وحشت بیندازد و فراری دهد ( و یا لااقل وادار کند که زیر میز پنهان بشود ) اما یک چنین حالتی هرگز بدون‬ دلیل به وی دست نمی دهد. معمولا اگر شما او را خیلی بیش از حد تحمل   اذیت نکنید و یا سرنوشت یک دست‬ ورق واقعا جور نشدنی به دستش نداده باشد، بازی زندگی را خوب و با قدرت قابل تحسینی ادامه میدهد. صفا و‬ صداقت ذاتی اش با ریزه کاری های ظریف زنانه آمیخته است.بسیاری از زنان و دختران متولد این ماه از نظر‬شهامت و اخلاق از بسیاری از مردان جدی وخشن با همتتر میباشند، اما در عین حال به قدرت جادویی زن‬
‫بودن خود نیز آنقدر اطمینان و اعتماد دارد که بگذارد اگر شما مایل هستید آقای خانه باشید، و اما اگر شما از عهده‬ این کار برنیامدید، آن وقت خودش کنترل کارها را در دست می گیرد و هیچ بعید نیست که این کار را به شیوه ای‬ کاملا مغایر با سیستم شما انجام دهد. او در زنگی خواهان یک مرد واقعی است و علت این امر هم این است که می‬داند خودش یک زن واقعی است و از این بابت هم سخت احساس غرور میکند. از نظر او زن بودن مفهومش‬ عروسک پر زرق و برق بودن ، متظاهر به ضعیف بودن برای به دست آوردن خواسته هایش نمیباشد. خیلی‬ طول نمی کشد که شما پی میبرید او دارای فکر و عقیده خاص خود می باشد و آنقدر قدرت دارد که برای رسیدن‬ به هدفش عجز و لا به نکند. معمولا در یک زن متولد اردیبهشت آنقدر عزت نفس و تسلط به نفس وجود دارد که‬ بتواند به هر نوع خواسته و تمایلی لگام بزند و اتفاقا چقدر بهتر است که او همیشه این کار را هم بکند زیرا اگر‬یکی از والدینش متولد برج حمل ( فروردین ) و یا اسد ( مرداد ) باشند، در او قدرت نشان دادن خشونت و بر پا‬کردن آشوب برای رسیدن به هدف وجود خواهد داشت و اگر چنانچه به هنگام تولد تحت تاثیر برج ( اسفند )  ویا‬ جوزا ( خرداد ) قرار گرفته باشد، یک چنین قابلیت به مراتب بیشتری در وی مشاهده میگردد، اما علی الاصول‬ زن متولد برج ثور است خوددار و در اکثر قریب به اتفاق آرام و ساکت و از این بابت خدا را شکر گزار بود زیرا‬ عصبانیتش به راستی شدید و هم آور می باشد‬
دغلباز و ناپاک نیست‬
‫مردها همیشه این صفت او را که اطرافیانش را همانطور که هستند مورد قبول قرار میدهد، میستایند. به هیچ‬ صورتی دغلباز و ناپاک نیست و از این دو نظر میتوان رویش حساب کرد. دوستان صمیمی اش ممکن است‬ افراد عجیب و خارق العاده ای از اجتماع باشند اما به هر حال کثرا از کسانی هستند که به قول معروف سرشان به‬ تنشان به می ارزد. اگر با کسی که مورد علاقه اش نمی باشد، برخوردی پیدا کند، هرگز برای پایمال کردنش قدم‬ پیش نمی گذارد بلکه صرفا او را نادیده میگیرند. زن متولد اردیبهشت میتواند به طرزی چشمگیر نسبت به‬ دشمنانش بی تفاوتی از خود نشان بدهد در حالی که نسبت به دوستانش وفاداری را به حد کمال میرساند و در‬خوشی و ناخوشی ایشان را ترک نمی کند. عزم راسخ و پا بر جای او در دوستی تقریبا نظیر ندارد

تا چه وقت دوست شماست
‫دوست متولد اردیبهشت ماه شما هیچ یک از این کارها را غیر معمول قلمداد نمیکند و هر کدام را به نحوی توجیه‬ می نماید . تنها چیزی که او را از شما انتظار دارد، این است که در مقابل دوستی صادقانه و اعتماد چشم بسته اش‬ شما نیز مقابله به مثل کنید و اگر چنین نکردید، مانند قطعه ابری که در معرض وزش باد تندی قرار گرفته باشد،‬بی سر و صدا به گوشه ای پناه می برد و خود را از متن زندگی شما خارج می سازد. نظیر همین عکس العمل را‬ به هنگامی که ببیند دوستش توجه کافی به وی مبذول نمی دارد، از خود نشان می دهد، اما این حالت را شاید حمل‬ بر حسادت او کرد. او به خوبی چشم چرانی های شوهر را تحمل میکند و بر خلاف زنان متولد برج حمل‬( فروردین )  یا اسد ( مرداد ) اگر شما در مقابلش از زن دیگری تعریف کنید ، بر افروخته نمیشود، عصبانیت‬ منهدم کننده او وقتی بروز می کند که شما به راستی پا از گلیم خود فراتر گذاشته باشید. اگر طرز رفتار شما با‬ زنان دیگر در ورای حدی باشد که او آن را مجاز می شمارد، آن وقت واقعا حالت تهدید آمیزی به خود میگیرد.‬‫یک چنین حالتی باردیگر وقتی ظاهر می شود و او واقعا باید در تنگنا قرار گرفته باشد تا عکس العمل شدیدی از خود نشان‬ بدهد. شما می توانید در یک میهمانی با خوش گلترین زنه ا گرم بگیرید، اما همیشه به خاطر داشته باشید که‬ میزان تحمل همسر متولد اردیبهشت ماهتان را بیش از حد متعارف مورد آزمایش قرار ندهید. وقوف به این حقیقت‬ که تحمل و گذشت او بر خلاف آنچه که ظاهرا به نظر میرسد، دارای حد و مرزی است، برایتان جنبه حیاتی‬ دارد. اگر شما هرگز عصبانیت او را ندیده اید، بهتر است هرگز آرزوی دیدنش را هم نکنید‬
اهل فلسفه بافی نیست
‫مشهور است که زن ها خیلی بیش از آنچه تابع عقل خود باشند، پایبند احساسات خویش هستند اما این حرف به هیچ‬ صورت مفهومش این نیست که یک زن متولد اردیبهشت عاقل و چیز فهم نمی باشد. او میتواند یک زن هم‬ صحبت و یک همدم بسیار خوب برای یک مرد باشد، اما شخصا عشق سینه چاک درگیر شدن با موضوعاتی نظیر‬مسائل علمی نیست. فارغ التحصیل شدن از دانشکده های متعدد اصلا جزو برنامه زن دگیاش نمیباشد، داشتن‬ یک نوع اطلاعات را برای آنکه از قدر و منزلت معلومات داشتن برخوردار باشد، کافی میداند. وقوف به علت هر‬چیز و درک انگیزه هم رویدادی برایش خیلی مهم محسوب میگردد، با وجود ایندو کسی نیست که ساعت ها‬ وقتش را صرف مطالعه عقاید فلاسفه بکند و یا اینکه بگردد ببیند اختلاف ایدئولوژیست های بزرگ چیست. او‬ یکی از طرفداران جدی فکرهای عملی است بدون اینکه بخواهد در لابلای تار و پودهای یک فکر یا ایده دست و‬ بالش بند بشود. پاهای او محکم روی زمین قرار گرفته و او یک موجود عاقل و دانای خشکی است. کمتر اتفاق می‬افتد که زن متولد این ماه آدم نا آرامی باشد، او پیوسه کوشش دارد تا جریان زندگی اش عادی و طبیعی به سیر‬خود ادامه بدهد و از درگیر شدن یا کشمکش ها و زد و بندها بیزار است مگر اینکه به هنگام تولدش ماه در برج‬ جوزا ( خرداد ) بوده باشد که در این صورت برخی اوقات دست به انجام کارهایی میزند که مفایر با تمایل ذاتی‬ اش به زندگی آرام است  او به هیچ صورتی یک موجود احساساتی محسوب نمی گردد و به این دلیل زندگی با او‬ برای شما بسیار آسان است اما فراموش نکنید که یک هدف یا فکر وقتی نظر کامل او را به خود جلب میکند که‬ به وی گفته شود این کار برایش خوب است و یا اینکه همه این کار را می کنند. یک چنین نصایح او را کسل می‬کند. برای ایجاد عکس العمل مناسب باید وی را مطمئن ساخت که از کار مورد نظر رضایت باطنی پیدا خواهد ‬کرد‬ .
دوستدار گل و زیبایی‬
‫شما کمتر ممکن است زن متولد اردیبهشتی را ببینید که از دیدن چند گل مصنوعی در گلدان خوشش بیاید و از‬دیدن آن لذت ببرد. گل های او باید حقیقی باشند و احساس واقعی و بویی خوش از آن ها به مشام برسد. تا جایی که‬ برایش امکان داشته باشد خانه را با گل های مختلف میآراید .همیشه عطرهای خارجی و احیانا قدیمی را بکار‬میبرد در حالی که تعدادی از ایشان برعکس ، بوی طبیعی ، یک بدن کاملا شسته و کاملا تمیز و هوای آزاد و‬ بوهای خوش طبیعی، مثلا بوی نان تازه ای که در تنور پخته می شود، آش کارا قابل رویت است . بوی چمنی که‬ بعد از یک شب بارندگی زده شده است،او را سرشار از شادی و نشاط میسازد. این هشداری است به شما که‬ همیشه بعد از اصلاح عطر خوش بویی به کار ببرید و در خرید ادوکلن کمال دقت را مبذول دارید. همانقدر که او‬ به بوهای خوش علاقه نشان می دهد، از بوهای ناخوش و بد متنفر است. او کسی نیست که بتواند و یا بخواهد بوی‬ بد را تحمل کند. پس هرگز به کارهای معمولی و خانه داری وادارش نکنید مگر اینکه خودتان پشت سرش بایستیدو مرتبا اسپری خوش بویی در آشپز خانه بزنید.‬
‫احتمالا یکی از علل مسائل کوچک خانوادگی در منزلی که خانم آن متولد اردیبهشت است، بوی آشپزخانه و طبخ‬ غذا است. در مورد بوهای خوب وبد علاقه او به طبیعت نقش عجیبی ایفا میکند، در یک خانه روستایی بوی‬ اصطبل، و یا در کنار دریا بوی ماهی های صید شده شامه را به هیچ عنوان نمیآزارد زیرا اینها دارای بوهای‬ طبیعی هستند. با توجه به این نکات شما خیلی راحت می توانید کاری کنید که او همیشه راضی باشد‬
چه رنگ هایی را دوست می دارد
‫مشابه همین حساسیت را نسبت به رنگ ها نیز می توان در او دید و هر قدر رنگ ها غنی تر باشند، بیشتر نظر او‬ را جلب می کنند و در این میان رنگ آبی اثر عجیب بر روی او دارد. این رنگ اعم از اینکه آبی آسمانی باشد یا‬ آبی نیلی میتواند به راحتی او را ازخود بیخود سازد. رنگ های صورتی و قرمز کمرنگ نیز بیش و کم همین‬ اثر را روی او می گذارند. پس وقتی می خواهید به دیدن یک دختر متولد اردیبهشت بروید، خیلی بهتر خواهد بود‬ که یک کراوات آبی بزنید و یا پیراهن صورتی بپوشید، اما مواظب باشید که این دو را یک جا بکار نبرید؛ زیرا‬ علاقه عجیب او به طبیعت موجب شده است که حساسیت زیادی نسبت به هماهنگی بین رنگ های مختلف از خود‬ نشان بدهد و اصلا مایل نیست که دوستانش به صورت پرده قلمکار لباس بپوشند. از نظر غذا به طعم آن سخت‬ اهمیت می دهد. اگر او را برای شام به رستوران میبرید، محلی را انتخاب کنید که سر آشپز خوب و معروفی‬ ‫داشته باشد .رستورانی که قبل از غذاسوپ لوبیا سرو کند، بدون شک نظر او را از شما بر می گرداند. علاقه او به‬ غذاهای خوش طعم موجب می شود که علی الاصول آشپز قابلی باشد. احتمالا هیچ کس به اندازه زن متولد این ماه‬ نمی داند که یک معده خالی را چگونه باید پر کرد و از انجا که معده یکی از دو کلید قلب مرد است، آشپزخانه‬ بزرگترین حیله ای است که زن متولد اردیبهشت آن را برای به دام انداختن مرد دلخوهش بکار می برد‬
علاقه به موسیقی و ساز و آواز
‫مناظر زیبای طبیعی و موسیقی ویرا مثل جادو زدگان به خود جذب میکند و بیشتر زن های تولد یافته در‬دومین ماه سال یا شخصا سازی را می نوازد و یا اینکه لااقل علاقه خاصی به ساز و آواز و هنر نشان میدهند.‬
‫بردن او به نمایشگاه های نقاشی و یا سالن های کنسرت در جلب نظرش فوق العاده مفید است و به همین ترتیب در‬ ماه عسل هیچ کجا به اندازه نقاطی که بتواند خود را در دامان طبیعت ببیند، خوشحال نمیکند. او به راستی و با‬تمام  وجود خود از عظمت طبیعت لذت می برد. علاقه زن متولد اردیبهشت به طبیعت به قدری زیاد است که هیچ‬وقت نمی توان یکی از ایشان را یافت که روزی روزگاری به ییلاق و ده پناه نبرده باشد و یا صمیمانه عاشق اسب‬ سواری و ماهیگیری نباشد‬
در عشق بی پرواست
‫دختر متولد برج ثور در ابراز عشق بسیار بی پرواست اما شیفتگی اش نسبت به طبیعت و اعتقاد به اینکه همه‬ چیز همان طوری است که دیده می شود، اغلب موجب سردرگمی و گمراه ی اش میگردد. اگر مردی فقط به‬ ظاهر چنان بود که او می خواهد، صمیمانه دست هایش را به دور گردنش میاندازد و  عاشقش می شود و شما‬ اگر می خواهید دست های او را به دور گردن خود ببینید، سعی کنید دهانتان هرگز بوی سیر ندهد، رنگهایی را‬ که دوست ندارد، نپوشید و به هنگام ملاقاتش صفحه ای را روی گرام بگذارید که موسیقی تند و خشنی داشته باشد.‬ از نظر احساسات فوق العاده حساس و پاکباز است و به هیچ صورتی نمی خواهد که عشق شما نسبت به وی خدشه‬ دار باشد زیرا یک عشق خدشه دار ” طبیعی ” و ملکوتی نیست‬
در شیک پوشی طرفدار سادگی است
‫در لباس پوشیدن پارچه های نرم و لطیف را ترجیح می دهد و مدل لباس هایش را خیلی ساده اما با سلیقه انتخاب‬ میکند و به این دلیل از طرفداران لباسهای اسپرت است. لباسش باید حتی المقدور راحت باشد و هیچ بعید نیست‬ که سر چشمه یک چنین تمایلی همان عشق به طبیعت باشد که در خود احساس می نماید .اگر بر حسب اتفاق به هنگام تولد‬ تحت تاثیر برج دلو ( بهمن ) قرار گرفته باشد، احتمال وجود دارد که گاهگاهی پی لباس های فانتزی برود اما حتی‬ در این حالت نیز لباس هایی انتخاب میکند که به درد بخور باشند. هر قدر بیشتر او را بشناسید، بیشتر به این‬ موضوع پی میبرید که او منبع نیرو و قدرت است. کمتر ممکن است از کسی توقع داشته باشد مگر در محدوده‬ عشق و وفاداری، و اگر خواسته اش برآورده شد،صمیمانه قدر شناسی میکند . اطرافیانش عاشق صداقت و‬راستی او میباشند. همنشینی با او مثل یک حمام گرم آرام بخش است و اتفاقا خودش هم عاشق استحمام با‬ آب گرم همراه با مقدار زیادی لوسیون، انواع روغن های زیبایی وصابون های خوش بو است . حمام منزل او‬ همیشه شباهت به حمام افسانه ای کلئوپاترا دارد و به طوری که آدم گاهی فکر می کند وقتی او حمام می گیرد، چند‬کنیز به ردیف می ایستند و هر کدام حوله، لباس، وسایل آرایش ودیگر لوازم شخصی او را برایش آماده می کنند‬
مخالفت با شتابزدگی
‫به هنگام آشنایی با یک چنین زنی خیلی زود متوجه می شوید که سخت مایل است احترامش مخصوصا در مجامع‬ عمومی کاملا حفظ شود وشما با دانستن ماه تولد او بهتر است سخت مراقب این موضوع باشید. نکته دیگری که‬ لازم است به خاطر داشته باشید، این است که او تمایل وافری به انجام آهسته و پیوسته کارها دارد. در نتیجه اگر‬ دستپاچه اش کنید و یا وادارش سازید که تعجیل به خرج بدهد، عصبانی می شود و این کاری است که حتی امتحان‬ کردنش هم جایز نمی باشد. روش طبیعی او آهسته کاری است و تقریبا هرگز اتفاق نمی افتد که از این شیوه تخطی‬ کند. اما این امکان هم وجود دارد که از روی عصبانیت گاهی سخت از خود شتابزدگی نشان دهد‬ .
یک رگ لجبازی
‫از نظر بچه داری و مادر بودن صبرش در تحمل ناملایمات و شیوه آهسته کاری اش موجب میشود که مادری‬ مهربان، بردبار و تمام عیار باشد. او کودکان تازه به دنیا آمده را سخت دوست دارد و به آنها عشق میورزد،‬اما هر قدر بچه ها بزرگتر می شوند، رفتار او جدی تر و توقعاتش بیشتر می گردد .مادری که در اردیبهشت متولد‬ شده باشد، وقتی ببیند که بچه نوجوانش دیگر مانند سابق حرفش را گوش نمیکند و به فرمان هایش گردن نمی‬ نهد، عصبانی می شود. او قادر به تحمل یک چنین رویدادی نیست. در یک چنین مواردی است که گاهی عصبانیت‬ منهدم کننده اش ظاهر می گردد. او نسبت به تنبلی و مخصوصا در هم و برهمی کودکانش از خود عکس العمل‬ شدید نشان میدهد و به همین دلیل هم بچه های یک چنین مادری از جمله بچه های نادری هستند که پیوسته‬ مواظب هستند اسباب و اثاثیه و اتاقشان مرتب و کارهای شان انجام شده باشد.عشق زن متولد این ماه به زیبایی و‬ هماهنگی رنگ ها و دکوراسیون اتاق ها ومنزل موجب می شود که پیوسته با آنچه که بچه های نوجوانش در اتاق‬ های خود انجام می دهند و عکس ها و تصاویری که به در و دیوار می چسبانند، مخالف باشد. در خارج ازکادر‬ سلیقه برخورد او با بچه هایش فوق العاده کم است،به طوری که با گذشت ایام بچه ها به تدریج احساس می کنند که‬ او خیلی پیش از آنکه معلم و دستور دهنده باشد، یک دوست صمیمی و وفادار است. بچه های یک چنین زنی بعد‬ از آنکه از آب و گل در آمدند و خود صاحب خانه و زندگی شدند، بدون شک از مادر خو د به عنوان یک زن فهمیده‬ و مهربان در دوران کودکی، و یک دوست صمیمی و یک رنگ در دوران نوجوانی و بزرگسالی نام میبرند‬ .
مدد کار شوهر‬
‫زن متولد برج ثور لوس نیست و کمتر اتفاق می افتد که از چیزی شکایت داشته باشد. او زنی است که اگر اقتصاد‬خانواده اش مواجه با بحران موقتیای شد، آرام و بدون اعتراض کاری برای خودش پیدا میکند و به کمک‬ شوهرش می شتابد. در وجودش تنبلی نهفته نشده است و با آرام بودن شیوه زندگی و حرکاتش، بسیار پشتکار دار‬ است.او می تواند مانند یک مرد از نردبان بالا برود و اتاق های منزلش را رنگ کند، اما توقع دارد که بعد از آن‬ روز را به آرامش بگذراندو راحت بخوابد. او با سر بلندی دوش به دوش شوهرش کار می کند ولی کمتر اتفاق می‬افتد که بخواهد از شوهرش پیشی بگیرد و یا برتری احتمالی خود را بر او ثابت کند. بسیاری از زنان متولد این ماه‬ صمیمانه به شوهر خود کمک می کنند تا به درس خود ادامه بدهد و تخصصی بگیرد و یا اینکه در صورت لزوم‬ نامه ها و نوشته های او را در منزل ماشین می نماید. اما یادتان باشد که به همان اندازه که یاری دهنده است،‬ ‫خواهان دریافت یاری دیگران نیز می باشد، اما از مردی که این کار را با ترحم انجام بدهد یا او را قادر به انجام‬ کاری نداند، به شدت متنفر است، اصولا او از هر نوع ضعفی نفرت دارد‬
تحمل درد و رنج
‫قدرتش در تحمل درد و خونسردی اش در مواجه شدن با ناملایمات جنبه خارق العاده دارد و در این مورد حتی از‬ زنان متولد برج عقرب ( آبان ) نیز جلوتر است. من روزی در بیمارستان زنی را دیدم که بنا بود جراحی خطرناکی‬ روی او صورت بگیرد. خودش هم از خطر این کار اطلاع داشت. وقتی پرستاران وارد اتاق شدند تا او را به اتاق‬ عمل ببرند، شوهرش که در کنارش نشسته تود، بی اختیار به گریه کردن افتاد و این یک نمونه کامل از خون سردی‬ خاص زنی بود که در ماه اردیبهشت به دنیاآمده بود. او در لحظه ای که برانکارش را به داخل اتاق عمل می‬بردند، سرش را بلند کرد و به شوهرش گفت:” یادت نرود گلدان ها را آب بدهی”. زن متولد اردیبهشت هرگز نمی‬گذارد که احساساتش مانع از آن بشود که واقعیات را نادیده بگیرد. مردی که با زن متولد اردیبهشت ازدواج کند،‬مطمئنا زن ضعیف النفس و بیکاره ای را به خانه نمیبرد. این زن اگر چه انتظار دارد که شوهرش نیازمندی او و‬ خانواده را در حد معقول برآورده سازد و اسباب و اثاثیه منزلش به بهترین وجهی که برای شان امکان دارد ، فراهم‬ بشود ولی به هیچ صورت طالب ثروت های باد آورده نیست و دلش می خواهد که شوهرش به کمک او تدریجا به‬ آرزوهای مشترک خویش جامه عمل بپوشاند. او بسیار دور اندیش است وبه همین دلیل هم سعی وافر به عمل می‬آورد تا با همکاران شوهرش و خانواده آن ها رفت وآمد و دوستی برقرار سازد و آن ها را به منزل خود دعوت‬ نماید و با همسرانشان صمیصی می شود تا حداکثر تضمین شغلی و تامین اینده را فراهم آورد.او مادری است که‬ اگر کودکش بیمار شود، شب های متوالی بر بالینش بیدار می نشیند و از ته دل از خدای خود می خواهد که به‬ بهبودی اش کمک کند. او معمولا آدم متدین و معتقدی است وبه این دلیل در مواقعی که شوهرش با م شکلی روبرو‬ می شود، خوب می تواند از نظر روحی و معنوی به کمکش بشتابد. در قلب زن متولد برج ثور همیشه مکانی‬ برای پذیرا شدن درماندگان وجود دارد، مکانی که در آن عشق و محبت به حد وفور یافت می شود، مکانی که هر‬ توفان زده ای می تواند به آن پناه ببرد. زن متولد اردیبهشت روح واقعا بزرگی دارد.‬

 

 Zodiac

Telegram Channel

درباره ی Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.