خانه / Horoscope - Astrology / زن متولد آبان ماه چگونه زنی است ؟ طالع بینی زنان متولد آبان ماه

زن متولد آبان ماه چگونه زنی است ؟ طالع بینی زنان متولد آبان ماه

Scorpio-horoscope-2013

زن متولد آبان ماه چگونه زنی است ؟ طالع بینی زنان متولد آبان ماه

زن متولد آبان‬
‫زن متولد آبان طناز و زیبا، خانه دار و گرم، حسود و انتقامجو، رازدار، موقع شناس و در بعضی اوقات جاه طلب‬ است.اگر یک دختر متولد آبان عاشق شما شد، بدانید که مردی برتر هستید.زن متولد آبان دارای یک زیبایی عمیق‬ و اسرار آمیز است. او جذاب، مغرور و اعتماد به نفس است، امایک نکته اساسی وجود دارد که میگوید: چرا‬ مرد به دنیا نیامده ام.علاقه نهایی به اینکه کاش مرد به دنیا آمده بود چنان است که هرگز خود را صد در صد زن‬ نمیداند.اگر عاشق زنی هستید که در این ماه به دنیا آمده باید مراقب زندگی خود باشید. منظور من از این حرف‬ آن نیست که او موجودی خشن و فاقد ظرافت های زنانه است، درست برعکس او به قدر کافی طناز و دلفریب‬ است با این تفاوت که ذاتا آرزوی مرد بودن را همیشه در دل خود میپروراند. یکی از خصوصیات فوق العاده و‬ بارز این زن قدرت عجیب وی در استفاده از موقعیت است.او به آن عده از هم جنسان خود که حالت معشوقه، زن‬
‫کدبانو، مادر فدکار و امثالهم را دارند، دیده حقارت مینگرد، زیرا معتقد است که زن از لحاظ قدرت روحی‬ چیزی کمتر مرد نیست. او قادر است که خواسته های خود را به خوبی کنترل کند، اما اگر موقعیت را مناسب دید،‬ به خواسته های زنانه خویش نیز به زیباترین وجه ممکن جامه عمل میپوشاند. او خیلی خوب میداند که نظر‬ یک مرد را چطور باید به خود جلب کرد و برای این کار همیشه شیوه هایی بکار میبرد که مشابه آن قبلا وجود‬ نداشته است. او تا از نتیجه روش خود کاملا مطمئن نباشد آنرا بکار نمیبرد و هرگز شیوه را دو بار مورد‬ استفاده قرار نمیدهد.اگر در نظر دارید توجه یک چنین دختر متولد آبان را به خود جلب کنید، به این نکته توجه‬ داشته باشید که او کسی نیست که برای مدتی طولانی به دانه هایی که برایش در دام میریزد، توجه کند. بیشتر‬ دختران متولد این ماه مرد صفت هستند، از آن گذشته باید به شما بگویم که چشمان جذاب و پرحالت او شاید خیلی‬ بهتر از خودتان افکار شما را بخواند، در نتیجه تقریبا این احتمال بهیچوجه وجود ندارد که بتوانید یک نقشه پنهانی‬ در مورد او به موقع اجرا بگذارید. یکی از آن جملات رومانتیک و عاشقانه ای را که برای هر دختری خیال‬ انگیز است، زیر گوش او زمزمه کنید و ببینید که چطور نگاه نافذ و سرد خود را به شما میاندازد و چطور به‬ شما میفهماند که فکرتان را خوانده است. به قول یکی از روانشناسان معروف، زن متولد آبان یک دستگاه کامل‬ فکر خوانی است، به این ترتیب فقط مطالبی را عنوان کنید که صادقانه به آنها اعتقاد دارید، در غیر این صورت‬ او حرکات و گفتار شما را نوعی توهین به خود تلقی خواهد کرد. به شما توصیه میشود که هر کار میکنید بکنید‬ اما به او توهین نکنید. او در مقابل توهین و تحقیر عکس العمل از خود نشان میدهد. از کسانیکه ندانسته به او‬ توهین کرده اند، بپرسید تا بدانید که شدت عکس العمل او در مقابل توهین آنها چه بوده است. همین قدر میتوان‬ گفت که او میتواند حس انتقام جویی شدید خود را در ورای یک لبخند و یک خون سردی ذاتی و ظاهری پنهان‬ نگاه دارد.او ممکن است به طور عادی زنی خوددار، مغرور، آمر و به گونه ای طعنه آمیز، سرد و بیتفاوت باشد‬
‫و آنوقت ناگهان تبدیل به یک پارجه آتش و یک دیگ بخار بشود. او میتواند معصومانه ترین عشق ها و‬ زهرآگین ترین نفرت ها را داشته باشد و بالاخره او میتواند گاه مثل کبوتر عاشق پیشه و گاه خشن و سرد مثل پولاد باشد، اما در هرحال شما یک چیز میتوانید بطور حتم داشته باشید و آن این است که او به هر صورت زنی‬ کم مایه و بیمعنی و بیهوش نخواهد بود.از عجایب طبیعت قدرت عجیب این زن در ایجاد ترس و تشویش در‬ دل دشمنان است و به قول معروف بر پشت دشمنان او از ترس عرق سرد مینشیند و این کار را با آنچنان مهارت‬ و تبحری انجام میدهد که بسیاری آن را حمل بر سحر و افسون میدانند. اگر شما نظر او را به خود جلب کردید،‬ تقریبا دیگر راه فراری برایتان باقی نمیماند و از آنجا که حس ششم این زن فوق العاده قوی است، در همان نظر‬ اول میتواند مرد اینده زندگی خود را تشخیص بدهد و سپس به گونه ای اسرار آمیز و رویا انگیز تصمیم و نیت‬ خود را به وی القا میکند. در یک چنین حالتی عکس العمل شما از دو حالت خارج نخواهد بود: یا تسلیم عشق‬ و افسون میشوید و در دام محبت او اسیر خواهید شد و یا همانند موجودی زخم خورده، راه فرار در پیش می‬گیرید، غافل از اینکه این زخم کاری است و راهی به جایی ندارید. به این ترتیب، بهترین راه حل برای شما این‬ است که دست و پای خود را گم نکنید و با کمال دقت مراقب گردش چرخ زندگی باشید و بفهمید که در چه جهتی‬ حرکت میکند، او حکمت و راز و رمز زندگی را خوب میداند و به شما یاد خواه دداد. شما لااقل از یک جهت‬
‫میتوانید خوشحال باشید و بفهمید که در چه جهتی حرکت میکند، شما لااقل از یک جهت میتوانید خوشحال باشید و آن این است که این زن مغرور و‬ برتر شما را قابل انتخاب شدن دانسته است. زن متولد آبان، برغم برخی صفت های مردانه ای که دارد، کسی‬ نیست که از مشاهده ضعف در مرد چشم پوشی کند. او جستجو گر مردی است شجاع و جاه طلب که با قدرت بر‬ وی حکومت کند و موجب افتخار او باشد، بدون اینکه مزاحمتی برای غرور و طبع بلند او فراهم بیاورد. او می‬خواهد که این مرد قوی تر، خوش قیافه تر از یک حد متوسط باشد. وجود یک هوش خارق العاده در این مرد،‬ برای آنکه بتواند با فکر بلند پرواز او برابری کند، از ضروریات است و برای تکمیل کار لازم است که قدری‬ عقاید فلسفی نیز چاشنی این هوش و درایت خود بکند.به این ترتیب، به نفع شماست که به جای تقلا برای رهایی از‬
‫بندهای عشق پرجاذبه و قدرتمند او سعی کنید یاد بگیرید که چطور باید حرکات و رفتاری برتر داشته باشید و در‬ این بازی عشق پیروز از کار در ایید .آنچه که به هنگام وقوع یک چنین حادثه ای در وهله اول، نظرش ما را به‬ خود جلب خواهد کرد، این است که می بینید اطرافیانتان شما را از انکه توانسته اید مورد توجه این زن قرار‬ بگیرید، برتر از خود به حساب میآورند. این حالت و موقعیت را دست کم نگیرید.از نظر روان شناسی بسیاری‬ از مردم موفق کسانی میباشند که اطرافیان ایشان، آنها را برتر و بالاتر از خود میدانند بدون اینکه شاید واقعا‬ قابلیت های لازم برای موفقیت های مزبور را داشته باشند. از این لحظه به بعد نظر شما در زندگی باید متوجه‬ هدف های بالاتری باشند.اگر روزی توانستید مورد توجه یک زن متولد آبان قرار بگیرید و در حریم عشق و‬ زناشویی روابط نزدیک و صمیمانه ای با او برقرار کنید، م یتوانید تصور کنید که از بسیاری جهات یک مرد‬ منحصر به فرد هستید، کما اینکه باید مطمئن باشید که عشق او به هیچ صورت شباهتی به عشق های دیگری که‬
‫احتمالا در زندگی شما وجود داشته اند، ندارد. پس از شعله ور شدن آتش یک چنین عشقی، شما مهمترین هدف‬ زندگی او خواهیدشد.اگر او تمام و کمال تحت تأثیر سیاره پلوتو، که سیاره خاص ماه آبان است باشد، قطعا نسبت‬ به شما وفادار است و حداکثر سعی ممکن را به عمل میآورد تا موجبات رضایت خاطر شما را فراهم کند و اگر‬ شما از زمره کسانی که قوی الاراده و توانا و رام نشدنی باشند، او از حربه برنده صبر و تحمل برای خنثی کردن‬ مقاومت شما استفاده خواهد کرد.لابد دو کلمه صبر و تحمل نظر شما را به خود جلب کرد، حق دارید، بسیاری از‬ مردان شایعات زیادی درباره صبر بی پایان زن متولد آبان شنیده اند و باید در اینجا گفت که این شایعات حقیقت‬ دارند. نهاد این زن سرشار از یک صبر ایوبی است اما به علت تسلط بر نفس خیلی خوب میتواند این حس خود‬ را نیز مثل احساسات دیگر خویش تحت کنترل بگیرید و تنها در یک مورد است که او نه میتواند و نه میخواهد‬ که از این صبر استفاده کند و آن هم موقعی است که پای عشق در میان باشد. برای زن متولد آبان اندکی علاقه و‬ اندکی نفرت مفهوم ندارد، او یا عاشق است یا دشمن و در غیر اینصورت کاملا بی تفاوت و بی اعتناست. شما‬ اگر به تمام مقدسات عالم سوگند بخورید که این همسر متولد آبان شما بوده است که به هنگام عصبانیت تمام ظرف‬
‫ها راشکسته و تمام پرده ها را پاره کرده است، کسی باور نخواهد کرد، آخر چطور ممکن است زنی این چنین‬ مغرور، مسلط به خود، خونسرد و دوست داشتنی دست به یک چنین اعمالی زده باشد. نکند نقشه ای در سر دارید‬ و میخواهید او را به انجام کارهای نکرده متهم کنید. اما این فقط ستاره شناس ها هستند که به داغ دل شما واقف‬ هستند و میدانند که این زن میتواند در نهایت متانت و آرامش، صحنه یک جنگ بزرگ را اداره کند.زن متولد‬ آبان با ترس بیگانه است و در عرصه مشکلات خود را به آب و آتش میزند و در دل طوفان به سوی هدف می‬شتابد و با جرأت فراوان با مخاطرات مواجه میشود و سرانجام او را میبینیم که به گونه ای شگفت انگیز بر‬ تمام موانع پیروز شده و موقعیت برتر خود را حفظ میکند. این زن بر خلاف اکثر زنها رازدار است و خدا می‬داند که در گنجینه دل خویش چه اسراری نهفته دارد. او سخت مایل است که به اسراردیگران واقف گردد، در‬ حالی که هیچگاه مقابله به مثل نمی کند و یا آنچه را از دیگران شنیده است، هرگز بازگو نمی نماید  مگر اینکه این‬ کار موجب برد و یا موفقیت او بشود. آنچه در این مورد میتوان گفت این است که هرگز سعی نکنید به این‬ اسرار پی ببرید. در دل این زن یک بخش خصوصی وجود دارد که هرگز کسی موفق به راه یافتن به آن نمی شود.‬ این بخش ازقلب و روح او منحصرا از آن خود اوست.زنی که در هشتمین ماه سال متولد شده است، بسیار قابل‬ اعتماد است، اما همیشه این احتمال وجود دارد که پای برتری و غرور او در میان باشد که در اینصورت وضع‬
‫کلی تغییر پیدا میکند. زن متولد آبان نسبت به افراد پر قدرت و شایسته و لایق شدیدا وفادار است و در مقابل به‬ افراد ضعیف النفس و نالایق گوشه چشمی هم نمیاندازد. ارزش فراوانی که زن متولد آبان ماه برای دوستی‬ روابط انسانی قائل میشود، استثنایی است.او دوستان خود را از بین افراد طبقات بالا و هوشمندان انتخاب میکند‬ و سپس اشخاصی را که واجد ارزش های لازم برای دوستی با خود تشخیص میدهد، برای تمام عمر نگاه می‬دارد و بقیه را مانند زباله دور میریزد. در طبیعت و ذات این زن عزمی آهنین و استقامتی بی پایان به ودیعه‬ گذاشته شده است. تکیه کامل به قدرت درونی موجب پیدایش برخی تغییرات فکری در وی میشود، به نحوی که‬ ممکن است در طول حیات خویش عقاید گوناگونی پیدا کند و به راه افراط و تفریط حتی در عقاید مذهبی قدم‬ بگذارد. یک زن متولد آبان آنچنان اعتماد به نفسی دارد که اصلا لازم نمیبیند برای زندگی از قوانین و رسوم و‬ آداب پیروی کند او خود را ملزم به پیروی از هیچ قانونی جز قانون اراده و میل خود نمیداند. حتی در کار عشق‬ و عاشقی، اگر شرایط اوضاع و احوال به گونه ای باشد که اجرای ازدواج را غیر ممکن کند، او بدون اینکه‬ کوچکترین ارزشی برای حرف مردم قائل شود و یا بدون توجهی به اعتراض دیگران با مرد محبوب خود زیر‬ یک سقف زندگی خواهد کرد. در یک چنین مورد غیر عادی او واقعا به مرد محبوب خود عشق میورزد‬ وانتقادات و بدگویی های جامعه هرگز نمیتواند این زن شجاع را از حرکت بسوی راهی که صورت فلکی برایش‬ تعیین کرده است، باز دارد. برغم شخصیت قوی و بارزی که زن متولد آبان دارد، خواهان برتری مرد خویشتن‬
‫است، به نحوی که به جای آنکه سعی کند حاکم بر وی باشد، زیرکانه تدابیری میچیند تا زمینه ای برای پیروزی‬ او فراهم بشود. نسبت به اینده مرد محبوب خود علاقه زیادی از خود نشان میدهد. پس از ازدواج ترجیح میدهد‬ که خانه دار بماند. مگر اینکه شما واقعا مرد دلخواه او نباشید و مخارج منزل را چنانکه مورد نظر بوده است،‬ تأمین نکنید و یا اینکه کار او برای اجرای برنامه مخصوصی ضرورت پیدا کند . او ممکن است در زندگی‬ خصوصی و داخل خانه شدیدا با شما جر و بحث کند، اما در مجامع و در برابر دیگران به اندازه مادر پشتیبان‬
‫شماست. او به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی اجازه نمیدهد که کسی زیانی به شما وارد بیاورد یا شما را آلت‬ دست خود بکند، و کسی که بخواهد دست به چنین کاری بزند، مسلما از انتقام جویی او در امان نخواهد بود. زن‬ متولد آبان عاشق خانه و زندگی خویش است و منزل را همیشه در نهایت پاکی و تمیزی نگاه میدارد، به نحوی که‬ به قول معروف از تمیزی برق میزند. غذا هم همیشه سر ساعت سرو میشود و امور منزل پیوسته تحت‬
‫کنترل هستند و اگر مشاهده کردید که جز این است، بدانید که یک پیشامد ویا اشتباه شما غرور بی پایان او را‬ جریحه دار ساخته است. او هر دو ماه یک بار اسباب و اثاثیه یکی از اتاق ها را بیرون میریزد زیرا سخت از بازیافتن اشیایی که در گوشه و کنار فراموش شده اند، خوشحال میشود به این ترتیب باید سخت مراقب باشید که‬ فلان کاغذی که بوی عطر زنانه از آن استشمام میگردد و یا مطلبی خصوصی روی آن نوشته شده است، گوشه‬ کنار و یا توی جیب لباس کهنه شما جا نمانده باشد او با لذت به همه چیز ظنین هست و اگر مدرکی دال بر خیانت‬ و بیوفایی از شما پیدا کند، توفان به پا خواهد کرد. برای مجسم کردن خشم او هیچ منظره ای گویاتر از ابر‬ قارچی شکل ناشی از یک انفجار اتمی در آسمان نیست، با این احوال در مقابل او اصلا سعی نکنید که کنجکاوی‬ مشابهی داشته باشید زیرا این هرگز به نتیجه نمیرسد و هر قدر هم شما در استفاده از موقعیت های مناسب‬ زبردست باشید، باز محال است بتوانید به خواسته های قلبی او پی ببرید. اعمال زن متولد آبان به‬ کلی غیر قابل پیش بینی است. او ممکن است سال ها تمام پول های خود را پس انداز کند و سپس ناگهان مثل کسی‬ که از خواب بیدار شده باشد، شروع به ولخرجی و اسراف کند. در هر حال او عاشق پول است، چه آن را یک‬ ریال یک ریال جمع کند و چه هزار تومان هزار تومان خرج کند.در مورد خرج کردن، یک اصل را هرگز از یاد‬نمیبرد و آن حفظ شخصیت در عرصه مسائل مالی و اقتصادی است به این معنی که با وسواس مراقب است و‬ این استعداد در او وجود دارد که هر روز ترقی بیشتری پیدا کند. زن متولد آبان عاشق قدرت است و حاضر است‬ خیلی از منافع را فدای کسب قدرت کند. یک دندگی و تلافی کردن یکی دیگر از خصوصیات زن متولد آبان است.‬ اگر به او یک دروغ بگویید، او به شما دو دروغ خواهد گفت. اگر شما یک هفته با او حرف نزنید، او دو هفته مهر‬ سکوت بر لب خواهد زد. به این ترتیب، اگر میخواهید از کار او انتقاد کنید، بهتر است آنرا به عهده کس‬ دیگری واگذار کنید، زیرا هر انتقادی موجب دو ماه قهر او میشود. او از خطاهای کوچک شما، به شرط آنکه‬ بفهمد روی منظور خاصی در آن نبوده است،میگذارد. این نکته را هم به خاطر داشته باشید که حس تشخیص‬ در این زن به اندازه حس انتقام جویی او قوی است، پس میتوانید مطمئن باشید که خوبی های شما را هم نیز دو‬ برابر جبران خواهد کرد. رفتار مادرانه او با کودکان به ظاهر سرد است و بچه ها پیش خود فکر می کنند که مادر‬ چندان به آنها علاقه مند نمیباشد. اما کودکان در جوار او خود را در پناه یک نیروی قوی احساس خواهند‬ کرد.مادر متولد آبان اجازه نمیدهد استعداد بچه هایش بیهوده ازبین برود. او ممکن است هر روز ساعت ها وقت‬ خود را صرف مشخص کردن هدفهای عالی کودکان خویش نماید و در رساندن ایشان به این اهداف از هیچ نوع‬ کمک و مساعدتی فروگذار نمی کند. بچه ها به هنگام مواجه شدن با مسائل و مشکلات زندگی، او را رهبر و‬ مشاور قدرتمندی مییابند زیرا وقوف او بر اسرار طبیعت انسانی به وی امکان میدهد یک مشاور خوبی باشد.‬ این زن به کودکان خود میآموزد تا با شجاعت با موانع و مشکلات روبر بشوند. گذشت و چشم پوشی فراوان او‬ از خلافکاری بچه هایش اگر توسط پدر جبران نشود، میتواند نتایج سویی در بر داشته باشد. او نسبت به کسانی‬ که تهدیدی برای آزادی و شادی بچه های خود باشند، بسیار بی رحم و انتقامجو است و متأسفانه این امر شامل حال‬ شوهر او و پدر بچه نیز میگردد. اگر سخت گیری های شما نسبت به کودکانتان بیش از حدی باشد که او آن را‬ قابل قبول میداند، بی رودربایستی توی روی شما میایستد. زن متولد آبان ماه به رنگهای قرمز،‬ جگری، حنایی و بنفش علاقه فراوان دارد و سعی می کند از این رنگها در تزئین منزل استفاده نماید

Zodiac

Telegram Channel

درباره ی Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.