Home / Literature / پروین اعتصامی / سروده ای از پروین اعتصامی : شکايت کرد روزی ديده با دل‬

سروده ای از پروین اعتصامی : شکايت کرد روزی ديده با دل‬

پروین اعتصامی 2

ديده و دل‬

.

‫شکايت کرد روزی ديده با دل‬
‫که کار من شد از جور تو مشکل‬

ترا دادست دست شوق بر باد‬
‫مرا کندست سيل اشک، بنياد‬

ترا گرديد جای آتش، مرا آب‬
‫تو زاسايش بری گشتی، من از خواب‬

ز بس کانديشه های خام کردی‬
‫مرا و خويش را بدنام کردی‬

از آنروزی که گرديدی تو مفتون‬
‫مرا آرامگه شد چشمه ی خون‬

تو اندر کشور تن، پادشاهی‬
‫زوال دولت خود، چندخواهی‬

چرا بايد چنين خودکام بودن‬
‫اسير دانه ی هر دام بودن‬

شدن هم صحبت ديوانه ای چند‬
حقيقت جستن از افسانه ای چند‬

ز بحر عشق، موج فتنه پيداست‬
هر آن کو دم ز جانان زد، ز جان کاست‬

بگفت ايدوست، تير طعنه تا چند‬
‫من از دست تو افتادم درين بند‬

تو رفتی و مرا همراه بردی‬
‫به زندانخانه ی عشقم سپردی‬

مرا کار تو کرد آلوده دامن‬
تو اول ديدی، آنگه خواستم من‬

بدست جور کندی پايه ای را‬
‫در آتش سوختی همسايه ای را‬

مرا در کودکی شوق دگر بود‬
‫خيالم زين حوادث بی خبر بود‬

نه ميخوردم غم ننگی و نامی‬
‫نه بودم بسته ی بندی و دامی‬

نه ميپرسيدم از هجر و وصالی‬
‫نه آگه بودم از نقص و کمالی‬

ترا تا آسمان، صاحب نظر کرد‬
مرا مفتون و مست و بی خبر کرد‬

شما را قصه ديگرگون نوشتند‬
حساب کار ما، با خون نوشتند‬

ز عشق و وصل و هجر و عهد و پيوند‬
‫تو حرفی خواندی و من دفتری چند‬

هر آن گوهر که مژگان تو ميسفت‬
‫نهان با من، هزاران قصه ميگفت‬

مرا سرمايه بردند و ترا سود‬
‫ترا کردند خاکستر، مرا دود‬

بساط من سيه، شام تو ديجور‬
‫مرا نيرو تبه گشت و تو را نور‬

تو، وارون بخت و حال من دگرگون‬
‫ترا روزی سرشک آمد، مرا خون‬

تو از ديروز گوئی، من از امروز‬
‫تو استادی درين ره، من نوآموز‬

تو گفتی راه عشق از فتنه پاکست‬
چو ديدم، پرتگاهی خوفناکست‬

ترا کرد آرزوی وصل، خرسند‬
‫مرا هجران گسست از هم، رگ و بند‬

مرا شمشير زد گيتی، ترا مشت‬
ترا رنجور کرد، اما مرا کشت‬

اگر سنگی ز کوی دلبر آمد‬
‫ترا بر پای و ما را بر سر آمد‬

بتی، گر تير ز ابروی کمان زد‬
ترا بر جامه و ما را بجان زد‬

ترا يک سوز و ما را سوختنهاست‬
‫ترا يک نکته و ما را سخنهاست‬

تو بوسی آستين، ما آستان را‬
تو بينی ملک تن، ما ملک جان را‬

ترا فرسود گر روز سياهی‬
‫مرا سوزاند عالم سوز آهی‬

پروین اعتصامی

پروین اعتصامی

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*