خانه / Mohammad Daeizadeh

Mohammad Daeizadeh

Avatar

Heart Health

Heart Health The heart beats about 2.5 billion times over the average lifetime, pushing millions of gallons of blood to every part of the body. This steady flow carries with it oxygen, fuel, hormones, other compounds, and a host of …

توضیحات بیشتر »

دل نوشته های من _ ستایش : دیر شده است

دیر شده است……. از چه بنویسم …. از کجا بنویسم… که جای پای تو آنجا نباشد….. از کجای فصل شروع کنم…؟ از ابتدا یا انتهای چه فصلی… تو میگویی؟؟؟ چگونه بودنت… را میتوان نادیده گرفت… چگونه نادینت را میتوان گذشت… …

توضیحات بیشتر »

Free Download: Sting – Shape of my heart + Lyrics

Free Download: Sting – Shape of my heart + Lyrics ویدیوی این آهنگ را ازطریق کانال های تلگرامی ما می توانید دانلود نمایید ویدیوی این آهنگ با استفاده از قسمت های کوتاهی از فیلم سینمایی بیاد ماندنی لئون – حرفه …

توضیحات بیشتر »

How bugs overcome host defenses

How bugs overcome host defenses by Leigh MacMillan Bacterial pathogens must acquire nutrient metals from the host to survive and cause disease. To counter infection, hosts attempt to starve bacteria by hiding metals away in a process called “nutritional immunity.” …

توضیحات بیشتر »