فال ماه

The Dark Side Of Each Zodiac Sign

The Dark Side Of Each Zodiac Sign Aries Aries tends to demand things impulsively and is the most impulsive of the bunch. If an idea isn’t theirs, they really don’t care about it, and they tend to be immature. Taurus …

توضیحات بیشتر »

زن متولداسفند ماه چگونه زنی است ؟ طالع بینی زنان متولد اسفند ماه

  ‫زن متولد اسفند‬ ‫جذابیت جز ء وجود دختری است که در ماه اسفند متولد شده است و پی بردن به آن هم نیازی به خواندن کتب و‬ مقالات ستاره شناسی ندارد. به موازات این جذابیت نقاط ضعفی نیز در …

توضیحات بیشتر »

زن متولد بهمن ماه چگونه زنی است ؟ طالع بینی زنان متولد بهمن ماه

   ‫زن متولد بهمن‬ ‫بسیار غافلگیر کننده، سریع الانتقال، دارای حس پیش بینی، کنجکاو، غیر قابل پیش بینی، رفیق باز و کم علاقه به‬ آداب و اصول سنتی زنا شویی از خصوصیات بارز زن متولد ماه بهمن است.زن متولد بهمن …

توضیحات بیشتر »

زن متولد دی ماه چگونه زنی است ؟ طالع بینی زنان متولد دی ماه

 ‫زن متولد دی ‫زن متولد دی ماه بسیار جاه طلب، کدبانو، منظم و کمی لجباز و زود رنج، آراسته و خوش لباس میباشد.زن متولد‬ دی با نظم و اراده خاص خود میتواند رهبری احزاب و مؤسسات خیریه را بدست آورد. …

توضیحات بیشتر »

زن متولد آبان ماه چگونه زنی است ؟ طالع بینی زنان متولد آبان ماه

زن متولد آبان ماه چگونه زنی است ؟ طالع بینی زنان متولد آبان ماه ‫زن متولد آبان‬ ‫زن متولد آبان طناز و زیبا، خانه دار و گرم، حسود و انتقامجو، رازدار، موقع شناس و در بعضی اوقات جاه طلب‬ است.اگر …

توضیحات بیشتر »

زن متولد مهر ماه چگونه زنی است ؟ طالع بینی زنان متولد مهر ماه

 ‫زن متولد مهر‬   ‫زن متولد مهر ماه استخوانبندی درشتی خواهد داشت و نسبتا سنگین وزن خواهد بود. اما برغم تمام این‬ خصوصیات زنانه، شما بارها در او علائمی از قدرت اراده و جدیت و تصمیم می بینید که با …

توضیحات بیشتر »

زن متولد شهریور ماه چگونه زنی است ؟ طالع بینی زنان متولد شهریور ماه

‫زن متولد شهریور‬ ‫   زن متولد شهریور ماه بسیار احساساتی، بی ریا و تزویر خوش قلب، خواستار عشق حقیقی و وفادار به همسر و‬ خانواده است.گفته شد که اسم صورت فلکی این ماه : باکره ” است و شما …

توضیحات بیشتر »

زن متولد مرداد ماه چگونه زنی است ؟ طالع بینی زنان متولد مرداد ماه

‫زن متولد مرداد‬ ‫ باهوش، گرم و جذاب، شیک پوش، با شخصیت،خواهان تجمل و زندگی لوکس، ریاست طلب و فرمانده، دوستدار‬تعریف و تمجید و کدبانو است.کمد لباس او معمولا مملو از لباس های شیک و مد روز است و کمتر …

توضیحات بیشتر »

زن متولد تیرماه چگونه زنی است ؟ طالع بینی زنان متولد تیر ماه

 ‫زن متولد تیر‬ ‫   متولد زن تیر ماه بسیار باوفا، نجیب، صرفه جو و گاهی اوقات خسیس، در آشپزی مقداری قابل، در شبهای مهتابی‬ بسیار عاشق، و در دوران مادر بودن یک زن کم نظیر است.او از انتقاد به …

توضیحات بیشتر »

زن متولد خرداد ماه چگونه زنی است ؟ طالع بینی زنان متولد خرداد ماه

  ‫زن متولد خرداد‬ ‫ زنی با چند شخصیت گوناگون، با قوه تخیل بسیار، خوش سر و زبان، باسلیقه، ماجرا دوست و بی ثبات مردی که‬ با یک دختر متولد خرداد ازدواج کند، گویی که چندین زن در حرمسرا دارد. …

توضیحات بیشتر »

زن متولد اردیبهشت ماه چگونه زنی است ؟ طالع بینی زنان متولد اردیبهشت ماه

‫زن متولد اردیبهشت‬ ‫ زنی که طبیعت را دوست میدارد، زنی که مادر سخت گیری است، زنی که همسری فداکار وکمک دهنده است،‬زنی که عاشق موسیقی و ساز و آواز است، زنی که روحی بزرگ و بلندپرواز دارد.اگر همسر شماست، …

توضیحات بیشتر »

زن متولد فروردین چگونه زنی است ؟ طالع بینی زنان متولد فروردین ماه

 ‫زن متولد فروردین‬ ‫   “عشق از زندگی جدا بوده است” بدون شک منظور افرادی غیر از زنهای متولد فروردین ماه است . نمیدانم‬ به کسی که عاشق یک چنین زنی باشد ، باید تبریک گفت و یا به حالش …

توضیحات بیشتر »