خانه / Literature

Literature

Literature

سروده ای ازشیخ فریدالدین عطار نیشابوری : حکایت سلطان محمود با پیرزن

حکایت سلطان محمود با پیرزن . مگر سلطانِ دین محمودِ غازی به تیزی با سپه میراند تازی بره در بیوهٔ را دید جائی ببسته رقعهٔ را بر عصائی ز دست ظالمان او داد می‌خواست وزان فریادرس فریاد می‌خواست چو دید …

توضیحات بیشتر »

سروده ای از مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) : حکایت امیر و غلامش کی نماز باره بود وانس عظیم داشت در نماز و مناجات با حق

‫ ‬‫ حکایت امیر و غلامش کی نماز باره بود وانس عظیم داشت در نماز و مناجات با حق . میرشد محتاج گرمابه سحر بانگ زد سنقر هلا بردار سر طاس و مندیل و گل از التون بگیر تابه گرمابه …

توضیحات بیشتر »

سروده ای از مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) : آنچنانک حق ز گوشت و استخوان

‫ ‬‫ بیان آنک حق تعالی صورت ملوک را سبب مسخر کردن جباران کی مسخر حق نباشند ساخته است چنانک موسی علیه السلام باب صغیر ساخت بر ربض قدس جهت رکوع جباران بنی اسرائیل وقت در آمدن کی ادخلوا الباب …

توضیحات بیشتر »

سروده ای از مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) : حکمت آفریدن دوزخ آن جهان و زندان این جهان

‫ ‬‫ حکمت آفریدن دوزخ آن جهان و زندان این جهان تا معبد متکبران باشد کی ائتیا طوعا او کرها . که لئیمان در جفا صافی شوند چون وفا بینند خود جافی شوند مسجد طاعاتشان پس دوزخست پای‌بند مرغ بیگانه …

توضیحات بیشتر »

سروده ای از ‫لینا روزبه حیدری‬ : منفی

‫ ‫منفی‬‬‬‬ .‬ ‫‬‫ ‬‬‬ ‫در انتهای خلوت و تنهایی ثقیل زندگی‬ ‫کاشک دستی میبود که طرح زدایش دردها را‬ ‫در سوسوی مرده یک چراغ نفتی‬ ‫زنده میساخت‬ ‫ ‬ ‫در انتهای سرک های این غمکده‬ ‫کاشک قامتی فرشته وار …

توضیحات بیشتر »

سروده ای از مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) : انبیا گفتند فال زشت و بد

‫ ‬‫ باز جواب انبیا علیهم السلام . انبیا گفتند فال زشت و بد از میان جانتان دارد مدد گر تو جایی خفته باشی با خطر اژدها در قصد تو از سوی سر مهربانی مر ترا آگاه کرد که بجه …

توضیحات بیشتر »