خانه / Literature / پروین اعتصامی

پروین اعتصامی

پروین اعتصامی

سروده ای از پروین اعتصامی : روح آزرده

‫ ‫روح آزرده . ‫ ‫بشکوه گفت جوانی فقیر با پیری‬ ‫بروزگار، مرا روی شادمانی نیست ‬ ‫بلای فقر، تنم خسته کرد و روح بکشت‬ ‫بمرگ قانعم، آن نیز رایگانی نیست‬ ‫کسی بمثل من اندر نبردگاه جهان ‫سیاه روز بلاهای …

توضیحات بیشتر »