سروده ای ازشیخ فریدالدین عطار نیشابوری : چون نیست هیچ مردی در عشق یار ما را

چون نیست هیچ مردی در عشق یار ما را سجاده زاهدان را درد و قمار ما را جایی که جان مردان باشد چو گوی گردان آن نیست جای رندان با آن چکار ما را گر ساقیان معنی با زاهدان نشینند …

توضیحات بیشتر »

Targeting a brain mechanism could treat aggression

iStock photos Targeting a brain mechanism could treat aggression EPFL neuroscientists have identified a brain mechanism that is linked to aggression and violent behavior, potentially forming the basis for treating aggression in several psychiatric disorders. violence, which, needless to say, …

توضیحات بیشتر »

Cardiologist wants to transform risk-averse peers

In 2017, UW Medicine cardiologists performed a procedure that involved a first-ever attempt of a novel catheter-based technique. UW Medicine Cardiologist wants to transform risk-averse peers Potential mistakes should be learning opportunities instead of reasons to avoid complex cases. Every …

توضیحات بیشتر »