حکایتی از گلستان سعدی : اى که هرگز فراموشت نکنم‬

‫‫باب دوم در اخلاق پارسایان‬ ‫‫ حکایت‬ * ‫‫ ‫‫‫‫‫عبدالقادر گیلانی را رحمه الله علیه ، در حرم کعبه روی بر حصبا نهاده همی گفت :‬ خدایا! ببخشای ، وگر هر آینه مستوجب عقوبتم در روز قیامتم نابینـا برانگیـز تـا …

توضیحات بیشتر »

سروده ای از حمیرا نکهت دستگیرزاده : درویش انتظار

درویش انتظار * ای بهارانی رها در آشیانت ای غریو سبز رویش آستانت آشنای لحظه های آشنایی همصدای بیدریغ همصدایی ای به راهت خیره مانده دیده گانم ای حضور مهربانت آشیانم بی تو اینک باز نوروزم شکسته خالی جایت پرو …

توضیحات بیشتر »