سروده ای از صائب تبریزی : نه آن جنسم که در قحط خریدار از بها افتم

نه آن جنسم که در قحط خریدار از بها افتم همان خورشید تابانم اگر در زیر پا افتم به ذوق نالهٔ من آسمان مستانه می‌رقصد جهان ماتمسرا گردد اگر من از نوا افتم درین دریای پرآشوب پنداری حبابم من که …

توضیحات بیشتر »

کار نیک روزی به بار می نشیند

  کار نیک روزی به بار می نشیند * مهربانی را بکار بالای هر زمینی و زیر هر آسمانی و اگر جای دانه هایی که کاشتی رافراموش کردی روزی باران جایشان را به تو نشان خواهد داد تو نمیدانی کی و …

توضیحات بیشتر »