سلام خدا

  سلام خدا امروز واسه این انرژی خوبی که دارم ازت ممنونم… میخوام یه جورِ دیگه بهت نگاه کنم… یه جوردیگه به خودم، به زندگیم نگاه کنم…. مثلا من،تا حالا نگفتم خدایا واسه چشام ازت ممنونم،گفتم؟! بعید میدونم ! ولی …

توضیحات بیشتر »