باز باران – شعری از گیتی

باز بارن با ترانه می خورد بر بام خانه خانه ام کو؟ خانه ات کو؟ آن دل دیوانه ات کو؟ روزهای کودکی کو ؟ فصل خوب سادگی کو ؟ یادت آید روز باران گردش یک روز دیرین؟ پس چه شد …

توضیحات بیشتر »

Law of the Garbage Truck

Law of the Garbage Truck One day I hopped in a taxi and we took off for the airport  We were driving in the right lane when suddenly a black car jumped out of a parking space right in front of us. My taxi …

توضیحات بیشتر »