خانه / بایگانی برچسب: سخنش تلخ نخواهى دهنش شيرين كن‬

بایگانی برچسب: سخنش تلخ نخواهى دهنش شيرين كن‬

حکایتی از گلستان سعدی : سخنش تلخ نخواهى دهنش شیرین کن‬

‫‫ ‫‫حکایت‬ * ‫‫ ‫‫‫ ‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫ملک زوزن را خواجه ای بود کریم النفس ، نیـک محضـر کـه همگنـان را در مواجهـه خـدمت‬ کردی ، و در غیبت نکویی گفتی. اتفاقا ازو حرکتی در نظر سلطان ناپسند آمد . مصادره فرمـود …

توضیحات بیشتر »