خانه / بایگانی برچسب: سه کشف است اندرین ره تا بدانی

بایگانی برچسب: سه کشف است اندرین ره تا بدانی

سروده ای ازشیخ فریدالدین عطار نیشابوری : سه کشف است اندرین ره تا بدانی

  سه کشف است اندرین ره تا بدانی به علمی و خیالی و عیانی بود علم نخستین کشف اسرار اگر با او عمل باشد ترا یار وجودت از خودی چون گشت خالی پس آنگه کشفها باشد خیالی مشو ایمن درین …

توضیحات بیشتر »