خانه / بایگانی برچسب: شعرای افغانی

بایگانی برچسب: شعرای افغانی

سروده ای از ‫لینا روزبه حیدری‬ : منفی

‫ ‫منفی‬‬‬‬ .‬ ‫‬‫ ‬‬‬ ‫در انتهای خلوت و تنهایی ثقیل زندگی‬ ‫کاشک دستی میبود که طرح زدایش دردها را‬ ‫در سوسوی مرده یک چراغ نفتی‬ ‫زنده میساخت‬ ‫ ‬ ‫در انتهای سرک های این غمکده‬ ‫کاشک قامتی فرشته وار …

توضیحات بیشتر »

سروده ای از ‫لینا روزبه حیدری‬ : یاس بنفش‬

‫ ‫یاس بنفش‬‬‬‬ .‬ ‫‬‫ ‬‬ ‫زبانم را کسی هرگز‬ ‫نمی فهمد، نمیداند‬ ‫میان تلخ عصری‬ ‫مانده ام مبهوت و سرگردان‬ ‫و با یک موج قو مانند افکاری‬ ‫که راه رفتن و پرواز را‬ ‫در هجره اندیشه هایم‬ ‫باز گم …

توضیحات بیشتر »

سروده ای از ‫لینا روزبه حیدری‬ : این شعر نیست‬

‫ ‫این شعر نیست‬‬‬ .‬ ‫‬‫ ‬‬ ‫این شعر نیست‬ ‫هیروئین یی مخمر افکار منست‬ ‫که در تبلور حرارت روز ها‬ ‫به قلیان اوج نشئه اش رسیدست‬ ‫دستم را که بر تن شیشه بخار زده میکشم‬ ‫در سر انگشت سردم‬ …

توضیحات بیشتر »

سروده ای از ‫لینا روزبه حیدری‬ : میدانیم‬

‫ ‫میدانیم‬‬‬ .‬ ‫‬‫ ‬ ‫ ‫در خانه کسی بود، نبود، ما آنیم‬ ‫از جان بگذشتیم، مگو ارزانیم‬ ‫این غلغله از روئیش او در تن ما‬ ‫اقرار سرانگشت همان جانانیم‬ ‫آتش چو فتد در بر ما بیم مدار‬ ‫در نیمه …

توضیحات بیشتر »

سروده ای از رازق فانی : فرشته

  فرشته همیشه مثل فرشته میمانی بی نظیر و قشنگ و رویایی ساده و مهربان و بی همتا چشمه شعری و غزل زایی آسمان مهو دیدنت گشته قلب من در تپیدنت گشته عکس تو روی ماه می افتد توی قلب …

توضیحات بیشتر »

سروده ای از رازق فانی : خداحافظ

  خداحافظ بانو….. امشب را رهسپارم به دور دست های تاریکی درونم چرا که شب به وسعت همه لبخند های زمین تنهاست تنهاست ………… بانو من سالهای سال است به روبروی حقیقت و به عشق وبه شب عادت دارم ای …

توضیحات بیشتر »

سروده ای از رازق فانی : آرزو

  آرزو . من دلم میخواهد از میان انحنای کوچه های احساس سنگ غم بردارم و بیندازم دور تاکه شاید روزی جاده عشق صاف و هموار شود من دلم میخواهد نان و سبزی به سر سفره مردم آرم تاکه شاید …

توضیحات بیشتر »