خانه / بایگانی برچسب: فایل صوتی آموزش زبان فارسی

بایگانی برچسب: فایل صوتی آموزش زبان فارسی

دانلود رایگان : دومین فایل صوتی راهنمای آموزش زبان فارسی – اعداد , زمان , رنگ Free download of : Persian Phrase Dictionary and Study Guide Audio – Numbers, Time, Color

Persian (Farsi) آموزش زبانهای خارجی :  زبان فارسی  Learning Second Language , Persian دانلود رایگان : دومین فایل صوتی راهنمای آموزش زبان فارسی – اعداد , زمان , رنگ Free download of : Persian Phrase Dictionary and Study Guide Audio – …

توضیحات بیشتر »

دانلود رایگان : اولین فایل صوتی راهنمای آموزش زبان فارسی Free download of : Persian Phrase Dictionary and Study Guide Audio-1

Persian (Farsi) آموزش زبانهای خارجی :  زبان فارسی  Learning Second Language , Persian دانلود رایگان : اولین فایل صوتی راهنمای آموزش زبان فارسی Free download of : Persian Phrase Dictionary and Study Guide Audio-1 The Farsi Alphabet – Sounds of the …

توضیحات بیشتر »