خانه / بایگانی برچسب: نخوانده فرق سر از پای، عزم کو کردیم‬

بایگانی برچسب: نخوانده فرق سر از پای، عزم کو کردیم‬

سروده ای از پروین اعتصامی : کارهای ما

کارهای ما نخوانده فرق سر از پای، عزم کو کردیم نکرده پرسش چوگان، هوای گو کردیم بکار خویش نپرداختیم، نوبت کار تمام عمر، نشستیم و گفتگو کردیم بوقت همت و سعی و عمل، هوس راندیم بروز کوشش و تدبیر، آرزو …

توضیحات بیشتر »