خانه / بایگانی برچسب: پروین اعتصامی

بایگانی برچسب: پروین اعتصامی

سروده ای از پروین اعتصامی : روح آزرده

‫ ‫روح آزرده . ‫ ‫بشکوه گفت جوانی فقیر با پیری‬ ‫بروزگار، مرا روی شادمانی نیست ‬ ‫بلای فقر، تنم خسته کرد و روح بکشت‬ ‫بمرگ قانعم، آن نیز رایگانی نیست‬ ‫کسی بمثل من اندر نبردگاه جهان ‫سیاه روز بلاهای …

توضیحات بیشتر »

سروده ای از پروین اعتصامی : ذره‬

‫ ‫ذره‬ . ‫ ‫ ‫ ‫ ‫شنیده اید که روزی بچشمه ی خورشید‬ ‫برفت ذره بشوقی فزون بمهمانی‬ ‫ نرفته نیمرهی، باد سرنگونش کرد‬ ‫سبک قدم نشده، دید بس گرانجانی‬ ‫ گهی، رونده سحابی گرفت چهره ی مهر ‫گهی، …

توضیحات بیشتر »