خانه / بایگانی برچسب: DUWAMISH-SUQUAMISH

بایگانی برچسب: DUWAMISH-SUQUAMISH

از آموزه های روسای سرخپوست : به فرزندان خودتان یاد بدهید که زمین زیر پایشان خاکستر های پدران ماست . بنابراین… Native American wisdom :Teach your children that the ground beneath their feet is the ashes of our grandfathers. So

از آموزه های روسای سرخپوست . چیف سیاتل :    Native American , wisdom CHIEF SEATTLE به فرزندان خودتان یاد بدهید که زمین زیر پایشان خاکستر های پدران ماست . بنابراین آنها به زمین احترام خواهند گذاشت . به فرزندانتان …

توضیحات بیشتر »