خانه / بایگانی برچسب: Literature

بایگانی برچسب: Literature

دل نوشته های من _ ستایش : پرواز در خیال

پرواز در خیال… دلم میخواهد بنویسی . برای من ..‌ از تو…از من ..تنها برای من.. بنویس تا تمام وجودم را هیجان خواندن فرا گیرد ..‌ بنویس حرفهایت آشناست.. میخوانمت…. میبینمت دستهایت از هیجان میلرزند.. میشنوم نجوای زیر لبت را… …

توضیحات بیشتر »

سروده ای از خواجوی کرمانی : شعاع چشمهٔ مهر از فروغ رخسارست

شعاع چشمهٔ مهر از فروغ رخسارست شراب نوشگوار از لب شکر بارست کمند عنبری از چنین زلف دلبندست فروغ مشتری از عکس روی دلدارست نوای نغمه مرغ از سرود رود زنست شمیم باغ بهشت از نسیم گلزارست چه منزلست مگر …

توضیحات بیشتر »

دل نوشته های من _ ستایش : دیر شده است

دیر شده است……. از چه بنویسم …. از کجا بنویسم… که جای پای تو آنجا نباشد….. از کجای فصل شروع کنم…؟ از ابتدا یا انتهای چه فصلی… تو میگویی؟؟؟ چگونه بودنت… را میتوان نادیده گرفت… چگونه نادینت را میتوان گذشت… …

توضیحات بیشتر »

سروده ای از خواجوی کرمانی : گرهٔ زلف بهم بر زده کاین مشک تتارست

گرهٔ زلف بهم بر زده کاین مشک تتارست رقم از غالیه بر گل زده کاین خط غبارست رشته‌ئی برقمر انداخته کاین مار سیاهست نقطه‌ئی برشکر افکنده که این مهرهٔ مارست مشک بر برگ سمن بیخته یعنی شب قدرست زلف شبرنگ …

توضیحات بیشتر »

دل نوشته های من _ ستایش : بیاد او

بیاد او…… رفته ای تو از برم دیگر کجا جویم تورا حرفهای نارفیق آتش به جانم میزند دیده را شستم که تا هر گز نیبنم نام تو فکر یادت را نکردم من کنون آتش بجانم میزند راه را بر رفتنت …

توضیحات بیشتر »

دل نوشته های من _ ستایش :کوی تو

    کوی تو…. دلشده ی روی توام عاشق گیسوی توام چون توشوی دور زمن مجنون دوری توام هجر تو سوزاند مرا عشق تو میراند مرا جام بده باده بریز مست گل روی توام چشم تو آتش زده است خرمن …

توضیحات بیشتر »